Brand Efficiency Sessions

Voedselverspilling heeft een negatief effect op de maatschappij en op je efficiency. Daar kun je wat aan doen! Bijvoorbeeld met je verpakkingen. Welk materiaal gebruik je? En welk effect heeft de verpakking op het transport en de houdbaarheid? Leg je vraagstuk voor aan het panel van experts in de Brand Efficiency Session en je gaat naar huis met een actieplan!

Over de Brand Efficiency Sessions

Verschillende bronnen lijken elkaar tegen te spreken en algemene informatie is niet van toepassing op jouw specifieke vraagstuk. Daarom stellen wij een panel van experts samen dat zich buigt over jouw individuele uitdaging. Dat gebeurt tijdens een fysieke bijeenkomst op een datum die we in overleg prikken. Elke expert denkt mee vanuit zijn eigen discipline en samen komen zij tot een integrale oplossing. Jij gaat naar huis met een concreet actieplan.

Hoe werkt het?

  • Tijdens een intakegesprek scherpen we samen jouw vraagstelling aan
  • We stellen het panel van experts samen op basis van jouw specifieke uitdaging
  • Tijdens een fysieke bijeenkomst bespreek je jouw uitdaging met het panel van experts. Samen zoeken zij naar een geschikte oplossing
  • Je sluit af met een concreet actieplan dat direct in de praktijk kan worden toegepast

Doorbreek je dilemma en ga aan de slag met jouw verspillingsvraagstuk!

Voor wie?

Deze sessie is gericht op marketeers binnen voedselbedrijven.

Praktisch

Het expert panel bestaat uit deskundigen van verschillende disciplines. Op basis van jouw uitdaging wordt het panel definitief samengesteld.

Expert verpakkingen - Agnieszka van Batavia

Kennis van verpakkingstechnieken en –materialen, lifecycle denken en een holitische benadering van de productverpakkingcombinatie binnen de hele keten. Dat is wat Van Batavia inbrengt in het panel. Ze is gespecialiseerd in verpakkingsgerelateerde wetgeving, voedselveiligheid in het kader van verpakkingen en voedselcontactmaterialen, milieuproblematiek rondom verpakkingen, milieuclaims, eco-innovatie in verpakkingen en de functie van verpakkingen in de voedselketen. Agnieszka van Batavia is Duurzaamheidsadviseur en Sales Executive bij The LCA Centre & BSCI Coördinator bij PACOMBI GROUP. Daarvoor werkte zij o.a. als inkoper verpakkingen bij Zeelandia H.J. Doeleman en als kwaliteitsmanager en inkoper bij Halma Packaging.

Expert innovatie - Carlijn Savelkouls

Savelkouls helpt bedrijven in de Food & Agribusiness met het toekomstbestendig maken van hun businessmodel. Zij is gespecialiseerd in strategische vorming, maar ook in de praktische vertaling van ambities. Aan de hand van praktische experimenten laat zij bedrijven nieuwe richtingen verkennen. Hoe kom je bijvoorbeeld in contact met compleet nieuwe klantengroepen? Hoe kun je laagdrempelig testen wat werkt? En hoe betrek je de rest van de organisatie?

In het panel treedt zij op als coach rondom logistieke actieplannen en zorgt zij voor kritische reflectie en koppeling aan de inhoudelijke kennis van Wageningen UR. Carlijn Savelkouls werkt als Business Innovator aan LEI Wageningen UR.

Expert verwaarden reststromen - Johan van Groenestijn

Van Groenestijn ontwikkelt productieprocessen voor de biobased economy. Hij zorgt voor hogere verwaarding van organische reststromen door ze om te zetten in chemicaliën, fermenteerbare suikers, fermentatieproducten, karton, biogas, voeding en veevoer. In het panel adviseert hij ondernemers over het gebruik van organische reststromen als grondstof in diverse processen. Hij combineert zijn kennis met die van zijn TNO-collega’s en opent de deur voor ondernemers naar onderzoeks- en realisatieprojecten van TNO. Johan Van Groenestijn werkt als Senior Scientist bij TNO. Daarvoor werkte hij onder andere bij de afdeling Bioconversion & Bacterial Fermentation van Gist-brocades (nu DSM Delft) aan de ontwikkeling en opschaling van fermentatieprocessen.

Expert verwaarden reststromen - Mark van Boxtel

De kwaliteit en kwantiteit van reststromen analyseren en bedrijven adviseren over het verwaarden van reststromen is dagelijkse kost voor Van Boxtel. In zijn huidige functie zoekt hij continu naar de best mogelijke outlets en oplossingen voor het verwaarden van verschillende organische reststromen die vrijkomen uit fabrieken. Als expert in het panel deelt hij zijn brede ervaringen uit de praktijk.

Mark van Boxtel is Adviseur Reststromen & Accountmanager bij Kwaliflex Food & Beverage Recycling.

Expert MVO - Gerard Teuling

Samen met bedrijven uit het MVO Netwerk Food & Agribusiness werkt Teuling aan concrete projecten gericht op het ontwikkelen van innovatieve duurzame verdienmodellen in (internationale) ketens. Als duurzaamheidsmakelaar verbindt hij bedrijven aan elkaar en jaagt hij nieuwe initiatieven aan. Dat is ook zijn rol in het expert panel. Inhoudelijk ligt zijn focus bij het verwaarden van reststromen en en bodemvruchtbaarheid. Gerard Teuling heeft ruime ervaring met innovatiemanagement, communicatie en implementatie van duurzaamheid bij o.a. Heinz, Mars Europe, Nutreco en Max Havelaar. Op dit moment is hij Sectormanager Food & Agribusiness bij MVO Nederland.

Expert MVO - Pieter Goudswaard

Binnen het programma Ontkiem je Kracht helpt Goudswaard ondernemers op te schalen naar mainstream en hun afzetmartkt te verbreden in binnen- of buitenland. Stuk voor stuk ondernemers die met hun vernieuwende innovatie, product of werkwijze hun organisatie of de voedselketen willen verduurzamen. In het expert panel combineert hij deze kennis met zijn ervaringen uit de retail en consumentenmarketing. Pieter Goudswaard heeft ruime ervaring op het gebied van marketing, commercie, innovatie en duurzaamheid binnen Jumbo Supermarkten, Procter & Gamble, Unilever en Danone. Hij is mede-oprichter van Generous Minds. Op dit moment werkt hij o.a. als Business Developer bij MVO Nederland. Indien relevant wordt het panel aangevuld met praktijkervaringen van koplopers uit het MVO Netwerk Food & Agribusiness.

Kosten

De kosten voor deze sessie zijn € 2.500.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie of je direct aanmelden? Dat kan bij Annemieke Groenenboom via a.groenenboom@mvonederland.nl of 06-31976447.