Plan van aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector 1.0

Plan van aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector 1.0

Body: 

De drie Nederlandse brancheorganisaties Inretail, MODINT en VGT hebben namens de gehele Nederlandse textiel- en kledingsector een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld voor het realiseren van structurele verbeteringen (op sociaal, ecologisch en economisch gebied) in de textiel- en kledingsector...