Adres

Stouwdamsweg 4
8096 BB OLDEBROEK
Nederland
652646700
http://www.will2sustain.com

Contactpersoon

Will2Sustain

Over Will2Sustain

De missie van Will2Sustain is om organisaties en bedrijven te helpen om concreet invulling te geven aan verduurzaming. Van beleid naar de toepassing van innovaties in de praktijk van elke dag: Will2Sustain is uw partner in verduurzaming. Onze trajecten kenmerken zich door maatwerk en klantgerichtheid. Algemene normen en eisen vertalen wij naar concrete prioriteiten en maatregelen voor uw organisatie. Een centrale rol in de aanpak is de interne bewustwording. Via presentaties, discussies, toolboxen, workshops en andere communicatiemiddelen worden werknemers bij het traject betrokken.

Veel klanten zetten Will2Sustain daarom juist in op MVO-trajecten, maar ook op thema's als milieu, CO2, KAM-management en strategisch advies. Klanten zien ons primair als hun duurzaamheidspartner.

Daarnaast stimuleert Will2Sustain duurzame regionale ontwikkeling door het faciliteren van MVO-convenanten tussen organisaties die werk maken van duurzaamheid. Ten slotte organiseren wij twee maal per jaar een inspiratie-bijeenkomst over een bepaald MVO-thema. Zo maakt Will2Sustain haar slagzin waar: van principes naar praktijk!

 

Over Will2Sustain

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
2 t/m 10
Sector:

MVO activiteiten

Will2Sustain is ervaren in het begeleiden van bedrijven in certificeringstrajecten voor MVO Prestatieladder, MVO Zelfverklaring ISO 14001, CO2 Prestatieladder en andere normen. Echter, wij zien onszelf niet als een KAM-adviesbureau. Een norm kan een nuttig instrument zijn bij verduurzaming, maar het behalen van een certificaat kan niet het doel worden. Daarnaast denken wij mee met waar onze klanten behoefte aan hebben, bijvoorbeeld bij het opstellen van communicatieplannen, beleidsdocumenten, stakeholder management en -analyses, maatschappelijke jaarverslagen, MVO audits, criteria voor duurzaam inkopen, handboeken aanvullen/ wijzigen en het opstellen van MVO indicatoren en monitoring voortgang op die indicatoren. Ook faciliteren wij bedrijven bij het verhogen van bewustwording, in de vorm van communicatieplannen/ brondocumenten, het meeschrijven aan maatschappelijke jaarverslagen, en het geven van workshops over duurzaamheidsthema's. Daarnaast wordt er via Twitter en via de blog op de website van Will2Sustain informatie gedeeld. Voor onze eigen organisatie zijn mobiliteit en arbeidspraktijk de belangrijkste MVO aspecten. Het terugdringen van het aantal verreden kilometers is daarom de belangrijkste MVO-doelstelling. Daarnaast bieden wij onze werknemers een vierdaagse werkweek.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.

Organisatie events

dinsdag 21 november 2017 - 09:30 tot 12:00
dinsdag 21 november 2017 - 09:30 tot 12:00
dinsdag 11 april 2017 - 09:00 tot 12:30

Organisatie aanbiedingen