Adres

Arthur van Schendelstraat 758
3511 MK UTRECHT
Nederland
030-2322989
http://www.vvm.info

Contactpersoon

VVM - netwerk van milieuprofessionals

Over VVM - netwerk van milieuprofessionals

VVM - netwerk van milieuprofessionals

VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Ruim 2000 beleidsmakers, uitvoerders, wetenschappers, adviseurs en studenten laten zich door ons inspireren. De VVM verstevigt de onderlinge contacten tussen haar leden en zorgt voor inhoudelijke verdieping door het tijdschrift Milieu en de vele themabijeenkomsten.

 

Alle kennis is welkom

Werken aan een mooiere en gezondere leefomgeving. Dat is niet alleen boeiend en uitdagend, maar maatschappelijk ook uitermate relevant. Juist dáárom is de VVM er voor iedereen die zich via werk of studie voor het milieu inzet. 

 

De VVM biedt haar leden:

  • themabijeenkomsten (gratis of met ledenkorting)
  • tijdschrift Milieu (8x pj)
  • de Nationale Milieudag
  • korting op diverse vakbladen, congressen en opleidingen
  • dynamisch netwerk

 

Vaksecties

De ruim 20 vaksectis zorgen voor de kwalitatieve inhoud van de bijeenkomsten, het tijdschrift Milieu en de VVM in het algemeen.

De VVM kent de volgende secties: Afval, Biobased Society, Biodiversiteit, Bodem, Duurzaam Ondernemen, Duurzame Ontwikkeling, Energie, Ethiek, Externe Veiligheid, Geluid & Trillingen, Geur, Gezondheid & Milieu, Innovatie & Maatschappelijke Systemen, Leefomgevingskwaliteit, Lucht & Klimaat, m.e.r., Milieuarbeidsmarkt & -onderwijs, Milieucommunicatie, NME, Vergunningverlening & Handhaving, Verkeer & Vervoer, Voedsel, Water en Wetenschap.

 

Vind ons op:

LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/verenigingmilieuprofessionals

Twitter: @VVMbureau 

Over VVM - netwerk van milieuprofessionals

Type organisatie:
MVO-netwerk
Aantal medewerkers:
2 t/m 10

MVO activiteiten

De VVM is een netwerk van milieuprofessionals. De VVM organiseert verschillende bijeenkomsten over een milieugerelateerd thema. Daarnaast geeft zij een vaktijdschrift uit.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.