Adres

Veerweg 165
3351 HC PAPENDRECHT
Nederland
078-6421300
http://www.vorm.nl

Contactpersoon

VORM Bouw B.V.

Over VORM Bouw B.V.

VORM is een allround bedrijf. We zijn projectontwikkelaar en bouwer in één. We richten ons op de gehele breedte van de bouwsector: woningbouw, utiliteitsbouw en renovatie. We werken zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden. De omzet in 2010 ligt rond de 150 miljoen Euro en hebben ruim 280 medewerkers in dienst. Vanuit de hoofdvestiging in Papendrecht bestrijken wij als bouwer geheel West-Nederland en kijken wij als ontwikkelaar naar mogelijkheden in geheel Nederland. We koesteren een gevarieerde, goed gevulde orderportefeuille.

Onze acquisitie is erop gericht om al jaren vooruit projecten te verwerven met het oog op de continuïteit en kiezen er bewust voor om de orderportefeuille evenwichtig samen te stellen, gericht op de gehele breedte van de markt. De afgelopen jaren is onze focus ook gericht op projecten in de zorgsector. Wij kunnen opdrachtgevers alle verantwoordelijkheid uit handen nemen door het gehele ontwikkel- en bouwproces over te nemen. Vanaf de initiatieffase tot en met de eindbelegging en vastgoedbeheer. Om die reden opereren wij vaak als bouwteampartner in veel projecten. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom voeren we onze activiteiten veilig en milieuvriendelijk uit. Inmiddels zijn wij thans doende om een beleid uit te zetten dat ons maatschappelijk verantwoord ondernemen verduidelijkt alsmede de duurzaamheid van onze projecten te vergroten. Voor meer informatie: www.VORM.nl

Over VORM Bouw B.V.

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
101 t/m 250
Sector:

MVO activiteiten

Bij alle activiteiten van VORM staat duurzaamheid centraal. De winst van duurzaam bouwen zit met name in het verminderen van milieudruk en de verbetering van de ruimtelijke inrichting. Om duurzame bedrijfsvoering meetbaar en vergelijkbaar te maken werkt VORM aan de implementatie van de CO2 Prestatieladder en de MVO Prestatieladder.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.