Adres

Croeselaan 1
3521 BJ UTRECHT
Nederland
0302915200
http://www.snsbanknv.nl

Contactpersoon

Volksbank N.V.

Over Volksbank N.V.

SNS REAAL: financiële specialist op het gebied van bankieren en verzekeren voor retail- en mkb-klanten in NL.

 

Met zeven sterke merken richt SNS REAAL zich primair op de Nederlandse markt voor sparen, beleggen, hypotheken, vastgoedfinanciering, verzekeringen en pensioenen. Onze klanten zijn vooral particulieren en het midden- en kleinbedrijf (mkb). SNS REAAL heeft een balanstotaal van € 132 miljard en ongeveer 7.000 medewerkers (fte’s) en is daarmee een belangrijke speler op de Nederlandse markt. Het aandeel SNS REAAL is genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de Amsterdam Midkap Index. SNS REAAL heeft haar hoofdkantoor in Utrecht.

Over Volksbank N.V.

Type organisatie:
Grote (internationale) onderneming
Aantal medewerkers:
500+

MVO activiteiten

Strategische speerpunten

Onze missie ‘Eenvoud in geldzaken’ is gericht op verantwoorde dienstverlening en onze kernwaarde GEEF! betekent dat we niet alleen geven om financiële resultaten, maar ook om elkaar, de klant en de maatschappij. In de praktijk richt ons beleid in verantwoord ondernemen zich op de volgende vier speerpunten.

 

1. Persoonlijk leiderschap

 

Veranderen begint bij jezelf. Daarom verwachten we van onze mensen dat ze de leiding nemen en tot actie overgaan om producten en diensten op een verantwoorde manier te verbeteren. GEEF! is bij SNS REAAL de gedragskant van verantwoord ondernemen.

Als organisatie tonen we voorbeeldgedrag door expertise en/of financiële ondersteuning te bieden aan een aantal organisaties, zoals Weet Wat Je Besteedt (www.wwjb.nl), dat jongeren helpt om beter om te gaan met financiële zaken.

·         GEEF! om de klant: we willen de klanten helpen, hen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden, eerlijk en integer handelen, begrijpelijk zijn en onze afspraken nakomen.

·         GEEF! om de maatschappij: we zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en zijn actief in maatschappelijke projecten.

·         GEEF! om elkaar: we werken samen op basis van vertrouwen en respect, we luisteren naar en leren van elkaar en we geven elkaar feedback.

·         GEEF! om het resultaat: we hebben de opdracht om een solide winst te realiseren, waardoor we de continuïteit van ons bedrijf kunnen veiligstellen en daardoor de belangen van klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere belanghebbenden.

 

2. Verantwoorde dienstverlening

 

SNS REAAL is verantwoordelijk voor het beleggen en zekerstellen van de gelden die onze klanten ons toevertrouwen via bank-, verzekerings- en pensioenproducten. Verantwoorde dienstverlening wil voor ons zeggen dat we het belang van de klant centraal stellen bij het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten en bij de inrichting van onze ondersteunende organisatie. Producten doorlopen bij ons een goedkeuringsproces zoals voorgeschreven in de Code Banken en de Code Verzekeraars. De klant centraal, betekent in de visie van SNS REAAL ‘Eenvoud in geldzaken’: eenvoudige producten en een toegankelijke, correcte en vlotte dienstverlening.

 

SNS Asset Management (SNS AM) is de vermogensbeheerder van SNS REAAL en vervult een voortrekkersrol op het gebied van verantwoord vermogensbeheer. SNS AM beheert o.a. de vermogens van REAAL, ASN Bank, ASN Beleggingsfondsen Beheer (ABB), SNS Beleggingsfondsen Beheer (SBB) en de Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Alle beleggingen van SNS REAAL voldoen aan de ESG-criteria, ethische criteria op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. Een klein deel van het vermogensbeheer, circa 4%, besteedt SNS AM uit aan gespecialiseerde externe beheerders. Sinds 2006 onderschrijft SNS AM de richtlijnen van de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI).

De criteria van ASN Bank voor duurzaam beleggen gaan een stap verder dan de criteria van SNS Bank en REAAL. De bank spant zich ook in voor het bevorderen van verantwoord beleggen in brede zin, onder meer via het Groenberaad Banken, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), het United Nations Environment Programme Finance Initiative en het Carbon Disclosure Project.

 

Bij een onderzoek van de VBDO eind 2011 naar verantwoord investeren bij verzekeraars bleken REAAL en Zwitserleven de nummer één en twee van de 30 onderzochte Nederlandse verzekeraars. Zwitserleven verkreeg als eerste Nederlandse pensioenverzekeraar in 2011 het Eurosif-keurmerk. Eurosif is een Europese organisatie die duurzaamheid op de Europese financiële markten wil bevorderen.

 

3. Verantwoorde organisatie

 

Verantwoord werkgeverschap betekent in de visie van SNS REAAL in de eerste plaats een inspirerende managementstijl die gebaseerd is op GEEF!, elkaar stimuleren en elkaar feedback geven. Verantwoord werkgeverschap betekent voor ons ook: duurzame inzetbaarheid van medewerkers en goede mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.

 

SNS REAAL wil dat haar medewerkers zich verantwoord gedragen. Onder verantwoord werknemerschap verstaan we allereerst een individuele verantwoordelijkheid bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden en het managen van de eigen loopbaan. Ook willen we dat medewerkers zich houden aan onze gedragscode voor omgang met elkaar, zakenpartners en klanten. Drie principes staan daarbij centraal:

  • ·         Respect en professioneel gedrag;

    ·         Zorgvuldig met informatie en bedrijfsmiddelen;

    ·         Privé en zakelijk gescheiden.

     

4. Duurzame keten en milieu

 

SNS REAAL heeft een integrale benadering van verantwoord ondernemen. Als verbruiker van energie en grondstoffen, inkoper van goederen en gebruiker en beheerder van vastgoed willen we schadelijke effecten voor mens en milieu zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk een positieve impact realiseren. Sinds 2011 kijken we met behulp van een duurzaamheidsverklaring gerichter naar duurzaamheid. Dat omvat niet alleen de eisen voor ingekochte producten, maar ook het productie- en transportproces dat daaraan voorafgaat.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.