Adres

Podium 9
3826 PA AMERSFOORT
Nederland
088186 6186
http://www.volkerwessels.com

Contactpersoon

Volker Stevin Nederland BV

Over Volker Stevin Nederland BV

Profiel

VolkerWessels creëert meerwaarde voor al onze stakeholders. Dat bereiken we met onze enthousiaste en vakkundige mensen, gezond ondernemerschap en een flinke dosis innovatiekracht. Onmisbare voorwaarden hierbij zijn de vaste onderdelen van ons beleid: veiligheid, integriteit en duurzaamheid. 16.000 enthousiaste en deskundige collega’s in zo’n 120 ondernemingen uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada/Verenigde Staten vormen samen VolkerWessels.

We zijn een Nederlands concern dat actief is op vele gebieden. Van bouw & vastgoed tot civiele techniek en van spoor- en wegenbouw tot energie en telecom. We ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en exploiteren. En dat doen we voor al onze stakeholders: opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders,  leveranciers en de maatschappij in het algemeen.

De kracht van VolkerWessels schuilt in de diversiteit van onze ondernemingen. Onze werkmaatschappijen zijn zelfstandig en hebben een eigen winst- en marktverantwoordelijkheid. Regionale bouwondernemingen met lokale naam en faam. Maar met onze gebundelde kennis van alle bouwdisciplines zijn we samen sterk in multidisciplinaire en integrale projecten.


Stakeholders

Tot onze stakeholders behoren onder meer: de rijksoverheid, ministeries, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, ProRail, waterschappen, institutionele beleggers, woningbouwcorporaties, het
bedrijfsleven, institutionele opdrachtgevers, woonconsumenten, consortiumpartners, onderaannemers, brancheverenigingen, afvalverwerkers, energieleveranciers, onze medewerkers, werkgevers- en werknemersorganisaties, milieuorganisaties, kennisinstituten, lokale gemeenschappen en omwonenden en financiële instellingen.

Over Volker Stevin Nederland BV

Type organisatie:
Grote (internationale) onderneming
Aantal medewerkers:
500+
Sector:

MVO activiteiten

Wij geloven in een leefomgeving waar levenskwaliteit centraal staat. Een leefomgeving opgebouwd uit sociale en technologisch hoogstaande wijken en buurten. Waar alles aanwezig is en niets verloren gaat. Een leefomgeving die haar bewoners tijd bespaart en tegelijkertijd bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Een leefomgeving die slim ontworpen is. Een leefomgeving die verder gaat dan het faciliteren van woongenot. Een leefomgeving die bijdraagt aan levenskwaliteit.

Bouwen aan een betere levenskwaliteit: dat is de visie van VolkerWessels. Bij VolkerWessels beseffen we dat onze activiteiten van invloed zijn op de samenleving, en dat we een positieve bijdrage kunnen leveren. VolkerWessels richt zich op drie pijlers: gezondheid, natuurlijke omgeving en werk en sociale activiteiten. 

We communiceren in het VolkerWessels Duurzaamheidsverslag transparant over welke bijdragen we leveren en wat de invloed van onze bedrijfsvoering is. Via onze website is ons Duurzaamheidsverslag te raadplegen. We nodigen je van harte uit deze te lezen: https://www.volkerwessels.com/nl/over-ons/corporate-responsibility

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.