Adres

Einsteinbaan 1
3439 NJ NIEUWEGEIN
Nederland
030 605 36 44
http://www.vmrg.nl

Contactpersoon

VMRG (Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche)

Over VMRG (Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche)

De Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG) is een zelfstandige brancheorganisatie. We vertegenwoordigen de producenten van aluminium en stalen gevelelementen, die onder andere ramen, deuren, puien, serres en vliesgevels maken. De VMRG is in het belang van haar bedrijven actief op het gebied van onder andere techniek, scholing, marktverkenning, milieu, wet- en regelgeving, promotie en communicatie. De VMRG ontwikkelt zich als een volwaardige gevelbouworganisatie, doordat bedrijven uit de gehele gevelsector op een bijzondere wijze aan de VMRG verbonden zijn. Ongeveer 120 VMRG-leden en 90 VMRG-partners sloten zich al bij ons aan. Daarmee bestrijken we vrijwel de hele markt.
VMRG-leden voeren een VMRG-Keurmerk, hét keurmerk voor aluminium en staal.

Over VMRG (Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche)

Type organisatie:
Branche- of beroepsorganisatie
Aantal medewerkers:
2 t/m 10
Sector:

MVO activiteiten

De stichting AluEco is opgericht door de VMRG in samenwerking met de Vereniging van Aluminium Systeemleveranciers (VAS). AluEco bevordert duurzaamheid. Zij zorgt in de gevelbouw voor o.a. het beheren van een marktconforme recycleketen. In deze recycleketen wordt hergebruik van aluminium door de aangesloten bedrijven gerealiseerd. Hierdoor wordt een hoogwaardig en duurzaam gebruik van dit metaal gegarandeerd. Daarnaast stimuleert AluEco het gebruik van moderne geveltechnologie voor duurzame gebouwen.

Alle VMRG-bedrijven zijn aangesloten bij de stichting AluEco. Zij onderschrijven daarmee de doelstelling en zien hierin een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Duurzame bouwmaterialen
Aluminium en staal zijn zeer duurzame bouwmaterialen met een hoge restwaarde. Al vele tientallen jaren is een goed functionerend inzamelingssysteem operationeel.
Ruim 90% van het bij sloop of renovatie vrijkomend materiaal wordt gerecycled tot nieuwe hoogwaardige (bouw)producten.

Terugnamegarantie
De leden van de VMRG en de VAS hebben zich door ondertekening van een convenant bereid verklaard om in geval van sloop het door hen geleverde aluminium terug te nemen en in te brengen in de recyclingsketen.

De Stichting AluEco ziet erop toe dat recycling plaatsvindt tot hoogwaardige (bouw)producten met een minimum aan milieubelasting. De benodigde energie bedraagt bijvoorbeeld slechts 5% van de hoeveelheid energie die benodigd was voor de eerste productie, terwijl ook laklagen en thermische isolatie in de profielen geen enkele belemmering vormen in het recyclingsproces.

Milieubelasting / energieprestatie
Samen met diverse (overheids)instanties werkt de VMRG met de VAS aan verdere terugdringing van de milieubelasting van metalen en aluminium gevelelementen. Ook aan de verdere verbetering van de warmteweerstand van aluminium kozijnen wordt veel aandacht besteed.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.