Adres

Eisenhowerweg 39
5466 AB VEGHEL
Nederland
0 88 8 31 80 00
http://www.vinci-energies.com

Contactpersoon

VINCI Energies Nederland

Over VINCI Energies Nederland

In een steeds veranderende wereld richt VINCI Energies zich op netwerken en integratie, optimalisatie van prestaties, energie-efficiency en data. Dat doen we om de uitrol van nieuwe technologieën te versnellen en om twee belangrijke veranderingen te ondersteunen:  digitale transformatie en  energietransitie. Als belangrijke speler in een continu veranderende wereld werkt VINCI Energies op het kruispunt van de belangrijkste vraagstukken die de samenleving vandaag en morgen uitdagen.

Zoals de groeiende vraag naar energie en vervoer, de optimalisatie van industriële processen, de verbetering van energieprestaties en de veranderingen van de vraag in de telecommunicatiesector. In al deze gebieden weet de VINCI Energies Groep haar verschillende expertises te combineren tot oplossingen die aansluiten bij de eisen van de markt.

Actemium,  Axians, Omexom en VINCI Facilities zijn de netwerkmerken van VINCI Energies die actief zijn in Nederland. Daarnaast werken Van der linden & Veldhuis, Cegelec Fire Solutions, G+H Akoestiek en Bostec onder een eigen naam met specifieke expertise op de markt. Flexibele interactie tussen deze merken staat garant voor slimme oplossingen.

Kijk op de VINCI Energies website voor meer informatie.

 

Over VINCI Energies Nederland

Type organisatie:
Grote (internationale) onderneming
Aantal medewerkers:
500+

MVO activiteiten

Intelligenter, mobieler, meer verbonden en duurzamer.  VINCI Energies voert tal van projecten uit die bijdragen aan de verbetering van het dagelijks leven en het vormgeven van de wereld van morgen. Als onderneming werkt VINCI Energies ín, vóór en dóór een steeds veranderende wereld. Om in die wereld effectief en duurzaam te kunnen te opereren moeten we voldoen aan allerlei wetten, regels, normen en waarden. Daarvoor is goede corporate governance of behoorlijk bestuur van belang. Daarin en daarmee zijn corporate social responsability en corporate sustainability nauw verweven. Onze opdrachtgevers, huidige en toekomstige medewerkers en andere stakeholders vinden het belangrijk dat we op deze gebieden aantoonbaar presteren. De VINCI groep, waarvan VINCI Energies onderdeel uitmaakt, heeft zich, net zoals andere bedrijven,  aangesloten bij het Global Compact verdrag van de Verenigde Naties. In dat verdrag nemen de bedrijven de verantwoordelijkheid om de duurzaamheid van de aarde, samenlevingen én bedrijven te bevorderen door te inspireren, door het goede voorbeeld te geven en ook door andere organisaties daarbij te ondersteunen. Ze hebben daartoe een aantal richtlijnen en doelstellingen geformuleerd. De doelstellingen betreffen niet alleen het milieu en energievraagstukken, zoals vaak wordt gedacht, maar bijvoorbeeld ook risicomanagement, sociaal beleid, financieel beleid, de supply chain en good governance. Het is niet vrijblijvend: de deelnemende bedrijven rapporteren periodiek waar ze staan in het bereiken van de doelstellingen. VINCI doet dit in haar jaarverslag.

Belangrijke aandachtspunten bij de MVO activiteiten zijn:
-groene groei door middel van een actief CO2-beleid,
-veiligheid en gezondheid in de werkomgeving zowel bij de opdrachtgevers als in onze eigen offices en in het verkeer
-oog hebben voor de samenleving waarin we leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen wij met de VINCI Foundation NL door ondersteuning van sociaal-maatschappelijke doelen, zowel financieel als door de inzet van onze eigen medewerkers.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.

Organisatie nieuws