Adres

Fakkelstede 1
3134 HZ Nieuwegein
Nederland
030 6085147
http://www.vgm.nl

Contactpersoon

Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL)

Over Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL)

Vastgoedmanagement Nederland Vastgoedmanagement Nederland is de branchevereniging voor ondernemingen die professioneel werkzaam zijn in het vastgoedmanagement. Vastgoedmanagement Nederland is opgericht op 20 januari 2009 en vertegenwoordigt bijna 80 ondernemingen. Samen vertegenwoordigen zij ruim 2200 vastgoedprofessionals. Alle leden voldoen aan belangrijke criteria op het gebied van deskundigheid, ervaring en professionaliteit en hebben de gedragscode ondertekend. VGM NL zet instrumenten in duurzaamheid op een rij in samenwerking met het Platform Duurzame Huisvesting. Zie www.vgm.nl

Over Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL)

Type organisatie:
Branche- of beroepsorganisatie
Aantal medewerkers:
2 t/m 10
Sector:

MVO activiteiten

Maatschappelijk verantwoord en integer ondernemen zijn 2 onderwerpen die VGM NL heeft benoemd als onderwerpen die tot 2015 centraal staan voor vastgoedmanagers en opdrachtgevers.

VGM NL geeft concreet invulling aan deze onderwerpen door haar lidmaatschap van het IntegriteitsOverleg Vastgoedmarkt (IOV) en haar deelname aan de MVO Expeditie brancheverengingen van MVO NL.

Het IOV richt zich op integriteitbevordering in brede zin.
De onderstaande programmapunten zijn vastgesteld:
1. Het bevorderen van integere werkwijze;
2. Het weren van onbetrouwbare partijen/medewerkers;
3. Een aanspreekpunt voor overheidsinstanties.

Deze programmapunten zijn vertaald in de volgende activiteiten:
1. Gedragscodes herzien;
2. Intern toezicht;
3. Meldpunt mogelijke integriteitschendingen;
4. Periodiek overleg met de Nationale Regieraad (Ministeries Financiën en Justitie).

De programmapunten 1 t/m 3 zijn, onder leiding van René Craemer, door de VGM NL denktank Integriteit ‘vertaald’ en opgenomen in de concept VGM NL Gedragscode.

De MVO Expeditie brancheverengingen van MVO NL heeft ten doel te komen tot MVO beleid voor de vereniging en haar leden. Aan het eind van de Expeditie (medio 2012) heeft elke vereniging een MVO beleidsplan ontwikkeld en in beeld welke tools nodig zijn om de leden van de vereniging te helpen bij het starten met en implementeren van MVO in hun eigen organisatie. Het ontwikkelde beleidsplan levert tevens de input voor de branchebijlage bij het manifest dat elke branchevereniging ondertekent.

De VGM NL denktank MVO stelt voor concreet invulling te geven aan MVO beleid voor VGM NL en haar leden door in de concept VGM NL Gedragscode een artikel op te nemen over de rol van MVO (Planet, People & Profit) binnen het vastgoedmanagement.

De daadwerkelijke invulling van MVO wordt uitgewerkt volgens ISO 26000.
Deze uitwerking komt als facultatieve bijlage bij de VGM NL Gedragscode (planning juni 2012).

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.