Adres

P.C. Hooftlaan 46
1985 BK DRIEHUIS
Nederland
0255 513707
http://www.treesinventing.nl

Contactpersoon

Trees Inventing

Over Trees Inventing

Trees Inventing: voor onderzoek, advies en begeleiding bij innovatie en duurzaam ondernemen. De weg naar duurzaamheid loopt via samenwerking tussen medewerkers en met stakeholders. Maar hoeveel teams en platforms kent u die optimaal functioneren? Trees Inventing werkt met u en uw mensen aan beter overleg en samenwerking. Want vernieuwing voor duurzaamheid komt pas echt van de grond als de betrokkenen sámen begrijpen wat het beleid, de knelpunten, de aanpak en de doelstellingen zijn. Anders ontstaan spanningen en werken mensen langs elkaar heen, met alle schade van dien.

Met onze methode Proces - Realisatie - Team (PRT) creëren we een groter vertrouwen tussen de directie, werkvloer en stakeholders. Op een hele praktische en kosteneffectieve manier. Het doel? MVO-beleid en -uitvoering bij elkaar brengen en de resultaten en duurzaamheid drastisch vergroten!

Over Trees Inventing

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
1
Sector:

MVO activiteiten

Trees Inventing doet in samenwerking met TiasNimbas Business School promotieonderzoek naar optimaal teamwork voor innovatie en duurzaam ondernemen. Sociale- en milieuoverwegingen spelen een belangrijke rol bij investeringsbeslissingen van Trees Inventing.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.