Adres

Loseweg 244
7315 HD APELDOORN
Nederland
055-5221165
http://www.symbool.com

Contactpersoon

Symbool ontwikkelingsprocessen

Over Symbool ontwikkelingsprocessen

De succesvolle onderneming van de toekomst lijkt meer op een organisme dan op een organisatie: één systemisch geheel, doordrongen van het besef dat alles met elkaar samenhangt. De onderneming maakt dit zichtbaar door met enthousiasme invulling te geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij zal niet alleen de behoeften van de directe klanten als leidraad nemen, maar ook beter aansluiten bij die van andere belangengroepen. Dienstbaar, veerkrachtig en adaptief kunnen zijn, vereist een eerlijk zelfbeeld. Zicht op de eigen toegevoegde waarde, mogelijkheden en belemmeringen is van essentieel belang om authentiek, realistisch en transparant te kunnen zijn.
Alleen zo verdient de organisatie het vertrouwen van de klanten en weet die vast te houden. Ontwikkeling en duurzaamheid zijn onontbeerlijke kernwaarden. Deze zullen tot uiting komen in de manier waarop de nieuwe onderneming haar medewerkers in staat stelt zich te ontplooien tot initiatiefrijke en resultaatverantwoordelijke teamleden die het welzijn van anderen voor ogen hebben. Symbool ondersteunt en inspireert u in uw ontwikkeling naar een doelgerichte, duurzame en dienstbare organisatie.

Over Symbool ontwikkelingsprocessen

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
2 t/m 10
Sector:

MVO activiteiten

Advies, training en coaching van individu, team en organisatie in hun ontwikkeling naar dienstbaar, resultaatverantwoordelijk en maatschappelijk bewust handelen.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.

Organisatie aanbiedingen