Adres

Markt 29
5521 AK EERSEL
Nederland
0031 646 879 093
http://www.verborgenkunst.nl

Contactpersoon

Stichting Verborgen Kunst

Over Stichting Verborgen Kunst

Onze missie

n: baseline; width: 738.15625px;">Stichting Verborgen Kunst maakt verborgen talent (weer) zichtbaar!

Onze visie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), staat in onze bedrijfsvoering centraal. Onze primaire doelstellingen in dit kader zijn;

 1. Verborgen Kunst wil verborgen kunstschatten (weer) onder de mensen brengen.
 2. Verborgen Kunst wil werk creëren voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Onze missie is dan ook op twee manieren uit te leggen. Met ‘verborgen talent’ bedoelen we enerzijds kunst & kunstenaars die ongezien blijven voor publiek en anderzijds talenten van mensen met een beperking die nu onbenut blijven. Verborgen Kunst stimuleert, faciliteert en integreert alle mogelijke vormen van talent die past in onze doelstelling om verborgen kunstschatten weer tot leven te brengen en zichtbaar te maken voor een breed publiek.

De onderliggende visie is dat kunst en werk beiden op hun eigen manier een niet te onderschatten bijdrage leveren aan het welzijn van de mens. Een kunstenaar communiceert door middel van zijn werk; hij wil een boodschap uitdragen, zijn gevoel uiten. Een mens werkt niet alleen voor geld. Hij wil een zinvolle tijdsbesteding, een bijdrage leveren aan de maatschappij. Beiden willen erkenning, gezien worden. Verborgen Kunst maakt het talent van kunstenaars zichtbaar en vergroot de kansen op werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Over Stichting Verborgen Kunst

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
2 t/m 10

MVO activiteiten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hoe geven we concreet vorm aan dit MVO-initiatief, o.a. door:

 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij de bedrijfsvoering.

  U kunt hierbij o.a. denken aan het inventariseren van kunstcollecties, het onderhouden van de website, het inpakken en vervoeren van kunstwerken of magazijnbeheer.
 • Kunstcollecties aan te bieden via kunstuitleen abonnement-systeem en kunstverkoop

  Verkregen kunstcollecties van o.a. (regionale) overheden, instanties als banken, ziekenhuizen, het bedrijfsleven of particuliere collecties worden in kaart gebracht en online aangeboden voor kunstuitleen danwel kunstverkoop.
 • Promotie van individuele kunstenaars

  Naast bovengenoemde kunstcollecties biedt Verborgen Kunst ook een online platform voor individuele kunstenaars. Vanuit het sociaal maatschappelijke karakter van onze stichting denken we niet alleen vanuit gerenommeerde kunstenaars met naam, maar ook beginnende kunstenaars of kunstenaars met een (psychische) beperking.
 • Partner te worden van MVO Nederland

  Door ons partnerschap bij MVO Nederland worden wij professioneel ondersteund in onze invulling van onze maatschappelijke rol.

Resultaten MVO MAPS

16 december 2015

MVO Strategie & beleid

MVO Bedrijfsprocessen

MVO Thema’s