Adres

Zuiveringweg 92
8243 PE LELYSTAD
Nederland
0320292020
http://www.solis.nl

Contactpersoon

Solis Projects B.V.

Over Solis Projects B.V.

SOLIS is gespecialiseerd in engineering en bouw van complete installaties en systemen voor afvalwaterzuivering en slibbehandeling. SOLIS beschikt over gekwalificeerd en ervaren personeel voor iedere vakdiscipline. Door de eigen engineering capaciteiten, de nauwe samenwerkingen met diverse gerenommeerde bedrijven (vertegenwoordigingen) en de zorgvuldig ingerichte servicedienst kan SOLIS u zeer klantgericht maatwerk leveren. SOLIS is al ruim tien jaar actief op het gebied van milieutechnologie en kan vele referenties van reeds uitgevoerde werken aan u tonen. SOLIS heeft haar activiteiten opgesplitst over twee bedrijven.

Alle activiteiten met betrekking tot service en onderhoud vallen onder de verantwoordelijkheid van SOLIS Service bv. Alle overige activiteiten (verkoop, engineering, uitvoering projecten, technologie....) vallen onder SOLIS Projects bv.

Over Solis Projects B.V.

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100
Sector:

MVO activiteiten

SOLIS heeft als slogan ‘Onze opdrachtgevers rekenen terecht op onze technologische kennis en ervaring. Zij ook…’ SOLIS is zich ervan bewust dat het klimaat verandert door de manier van ons leven. Om verantwoordelijkheid te nemen voor mens en milieu en bijdragen te leveren aan de kwaliteit van het water voor nu en in de toekomst neemt SOLIS stappen richting duurzaam ondernemen. Als partner van MVO Nederland kijkt SOLIS verder dan alleen te voldoen aan wettelijke verplichtingen. SOLIS is druk bezig met het opstellen van een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen actieplan. Met de ondertekening van het manifest van MVO Nederland neemt SOLIS de volgende uitgangspunten mee: 1. Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit. 2. Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren. 3. Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers. 4. Wij streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd. 5. Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben. 6. Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers. 7. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten. 8. Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen. 9. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij zijn verbonden. 10. Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.

Organisatie nieuws