Adres

Zeestraat 84
2518 AD 'S-GRAVENHAGE
Nederland
070 3184444
http://www.schuttelaar.nl

Contactpersoon

Schuttelaar & Partners

Over Schuttelaar & Partners

Met kennis en creativiteit communiceren over duurzaamheid. Adviesbureau Schuttelaar & Partners streeft naar een gezonde en duurzame samenleving. Kernactiviteit is het creëren van draagvlak voor veranderingen en innovaties in landbouw, voeding, gezondheid, biotechnologie en duurzaamheid. Het bureau koppelt strategisch denken aan concrete uitvoering, zowel nationaal als internationaal, heeft hoogwaardige kennis, is maatschappelijk betrokken en pluriform verbindend in complexe situaties. De organisatie heeft een open geest en weet science, society en sense met elkaar de verbinden.

Concreet biedt Schuttelaar & Partners ondermeer advies bij:

-Het formuleren van uw MVO-strategie

-MVO-verslaglegging

-MVO-communicatie intern en extern

-Betrekken van medewerkers bij MVO

-Coaching en begeleiding van MVO-teams en medewerkers

-Trendwatching

-Stakeholderdialogen/onderzoek

-Materialiteitsbepaling

-Crisiscommunicatie

Over Schuttelaar & Partners

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100

MVO activiteiten

Het werkveld van Schuttelaar & Partners richt zich op maatschappelijke onderwerpen. Daarnaast neemt Schuttelaar & Partners eigen initiatieven:

-Milieuzorg (klimaatneutrale bedrijfsvoering met gedeeltelijk eigen energie opwekking d.m.v. zonnepanelen, groen dak, nieuwe werken, FSC-papier, medewerkers stimuleren zo veel mogelijk ov en fiets te gebruiken)

-Zorg voor gezonde medewerkers (gezonde lunch, sportactiviteiten en coaching)

Maatschappelijke betrokkeheid: Het Maatschappelijk Café (debatavonden over een actueel, maatschappelijk onderwerp) en ondersteuning van voedselbank Haaglanden, sponsoring van goede doelen/maatschappelijke organisaties waar medewerks actief aan bijdragen.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.