Adres

Dorpstraat 173
5504 HE VELDHOVEN
Nederland
040-8422654
http://www.rootsfinancieeladvies.nl

Contactpersoon

Roots Financieel Advies

Over Roots Financieel Advies

Financieel advies is ontstaan als katalysator om de wereld meer welvaart en welzijn te brengen. De essentie , de echte diepe betekenis van financieel advies ligt in het maatschappelijke nut ervan. Financieel advies moet zorgen voor veiligheid. In ieder geval voor minder onzekerheid en onderlinge steun in tijden van nood, voor een zorgeloos gevoel en voor rust.

Dit zijn de wortels van het financieel advies. De laatste twintig jaar zijn deze principes uit het oog verloren, maar naar deze wortels wil ik met Roots Financieel advies wel weer terugkeren.

Over Roots Financieel Advies

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
1

MVO activiteiten

Mijn klanten

Rechten, veiligheid, openheid en transparantie.

Ik vind dat mijn kanten recht hebben op privacy, veiligheid, zekerheid, rust, steun en een kwalitatief advies. Mijn adviezen zijn dan ook zo ingericht dat ze voor mijn klanten aan deze voorwaarden voldoen. Door eerlijk en open te zijn en duidelijke informatie te geven probeer ik eventuele klachten te voorkomen. Mocht ik toch een klacht van mijn klant ontvangen dan heb ik hiervoor een heldere klachtenprocedure en zal ik altijd meewerken aan een snelle en eerlijke oplossing van een geschil. Ik zie Roots Financieel Advies als een glazen huis waar iedereen naar binnen kan kijken. Een bedrijf dus met absolute transparantie en openheid. Met deze waarden wil ik mij onderscheiden met andere bedrijven in de financiele wereld.

Integriteit en Corporate governance

Ik ben eerlijk en oprecht. Ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe. De keuzes in de adviezen die ik geef zal ik altijd achteraf kunnen verantwoorden. Ik zal altijd integer met persoonlijke en gevoelige informatie van mijn klanten omgaan en gedane toezeggingen en gemaakte afspraken nakomen. Mijn klanten mogen van mij verwachten dat ik altijd in hun belang handel en verder geen enkel ander belang heb. Ik zal mijn klanten altijd actief informeren over de risico's die kunnen ontstaan bij het aanschaffen van een product door mij geadviseerd. Als er door mijn fout schade ontstaat en een klant word hierbij benadeeld dan zal ik er alles aan doen om de schade te beperken.

Milieu

Het Nieuwe Werken is tegenwoordig niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Ik vind het dan ook erg belangrijk om binnen Roots Financieel Advies plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. Dit kan eventueel virtueel zijn als de klant dat wenst. Voor mij geen grote auto met een hoge CO2-uitstoot maar een kleine auto met een lage CO2-uitstoot. Ook heb ik ervoor gekozen geen kantoorpand te betrekken maar vanuit huis te werken. Verder scheid ik het afval en probeer zo min mogelijk papier te gebruiken. Ook maak ik gebruik van een virtuele server en geen eigen serverruimte. Op deze manier probeer ik bij te dragen aan het milieu.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Binnen Roots Financieel Advies is bedrijfscontinuiteit belangrijker dan winst. Ik ben namelijk van mening dat maatschappelijk betrokken ondernemen mij andere winst kan opleveren, zoals: versterking van het imago van Roots Financieel Advies, het aanboren van andere markten, uitbreiding van mijn kennis en uitbreiding van mijn netwerk. Uiteindelijk zal dit ook financieel winst gaan opleveren. Daar ben ik echt van overtuigd. Roots Financieel Advies is gebaat bij een gezonde en sociale omgeving. Ik zal hierbij vrijwillig investeren in de lokale samenleving en netwerken in mijn omgeving. Dit alles om een lange termijn relatie met mijn klanten en andere stakeholders op te bouwen.

Missie

Binnen 5 jaar wil ik financieel adviseur van het jaar zijn. Dit wil ik bereiken door het leveren van maatwerk diensten van hoge kwaliteit aan mijn klanten en streef hierbij naar bedrijfscontinuiteit. Dit lever ik door integer en maatschappelijk betrokken te ondernemen en daarbij de belasting voor het milieu zo laag mogelijk te houden.

Visie

Als financieel dienstverlener geloof ik in: wie goed doet goed ontmoet. Door op lange termijn toegevoegde waarde te bieden op alle vlakken van het ondernemen wil ik zorgen voor mijn klant, maatschappij, milieu en mijzelf.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.