Adres

Dorpsstraat 20
7683 BJ DEN HAM OV
Nederland
054 6678888
http://www.roelofsgroep.nl

Contactpersoon

Roelofs

Over Roelofs

Roelofs heeft de kennis, vaardigheden en ervaring in huis om de complete (her)inrichting van de openbare ruimte te kunnen verzorgen. Daarin zullen we waarschijnlijk niet veel verschillen ten opzichte van de andere aanbieders. Onze slogan vat echter samen wat ons uniek maakt: ‘Meer waarde aan ruimte’.

 

Dit houdt in dat we altijd kijken hoe we meer waarde aan infrastructuur kunnen geven. Want alleen een weg aanleggen of een riool renoveren, dat kunnen heel veel partijen uitstekend verzorgen. De kunst zit juist in hóe je het doet. Hoe maken we die ruimte een toekomstbestendige, fijnere plek voor zowel mens als dier? Welke innovatieve en slimme technologieën kunnen hierbij ingezet worden? En hoe betrekken we de omgeving en zorgen we voor zo min mogelijk overlast? Hier werken we dagelijks met een fanatieke club van 260 professionals aan.

 

Als familiebedrijf hechten we veel waarde aan korte lijnen en kwaliteit. We willen niet de grootste, maar wel de beste zijn. Door krachten te bundelen vanuit onze verschillende kennisclusters en de verbondenheid met onze uitvoeringstak staan wij garant voor praktische ontwerpen en adviezen.    

 

We hebben een ambitieuze doelstelling: in 2030 willen we klimaatneutraal zijn. Om dit te behalen moeten we de samenwerking opzoeken. We delen kennis, maar gaan ook actief het gesprek met anderen aan, zodat we sámen de hele sector verder kunnen brengen. En daarmee de openbare ruimte in Nederland.

Er wordt gewerkt vanuit de volgende expertisegebieden:

 • Gebiedsontwikkeling
 • Mobiliteit
 • Water, Riolering en Ecologie
 • Energie en Milieu
 • Verharding en Techniek
 • Beheer en Onderhoud
 • Grondstoffen

 

De organisatie werkt vanuit het hoofdkantoor in Den Ham en vanuit vestigingen in Stadskanaal, Steenwijk, Sneek, Spijkenisse, Veenendaal en Weesp.

Over Roelofs

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
101 t/m 250
Sector:

MVO activiteiten

Roelofs heeft MVO en duurzaamheid hoog op de agenda staan. Duurzaam aanbesteden en duurzaam inkopen is in de organisatie geworteld op basis van de principes: people, planet en profit en de kwaliteitsstandaard voor milieumanagement ISO 14001. Als gevolg hiervan is er brede kennis om te komen tot duurzame aanbestedingsadviezen die praktisch uitvoerbaar zijn én een duidelijke meerwaarde creëren voor de omgeving en het betreffende project.

Als ontwerper, adviseur en aannemer in de openbare ruimte, voelt Roelofs een grote verantwoordelijkheid richting huidige en toekomstige gebruikers van de infrastructuur en de impact van onze projecten op hun omgeving. Om circulaire intenties en milieuplannen concreet te maken, stelt Roelofs zichzelf een doel: klimaatneutraal in 2030. Een klimaatneutrale organisatie gaat zuinig om met energie, zodat ze geen bijdrage levert aan het opwarmen van de aarde. De CO2 die toch nog vrijkomt wordt gecompenseerd, zodat er netto geen broeikasgassen bijkomen.

DNA

Deze zelfreflectie en bereidheid tot verandering zit in ons DNA. We zijn we van oorsprong namelijk een familiebedrijf, met als rode draad in onze geschiedenis: het meebewegen met behoeftes in de markt, samenwerkingen in innovaties en oog voor de omgeving.

Als integrale kennispartner kijken we bij alles wat we doen, hoe we dit doel kunnen bereiken. Niet alleen intern, maar ook met opdrachtgevers en partners zoeken we naar innovaties, concrete toepassingen en inspireren we elkaar richting een betere wereld. Dit betekent veel meer dan alleen het reduceren van CO2. In de 7 pijlers van het Roelofskompas krijgt dit doel een concrete vorm:

 • Biodiversiteit
 • Smart technology
 • Energie
 • Slim werken
 • Leven lang leren
 • Mobiliteit
 • Circulaire economie
 • Tijdelijke natuur

Als pilot van het ministerie van ELI is het begrip tijdelijke natuur vervat in een green deal met het bedrijfsleven. Roelofs heeft hier ook de handtekening voor gezet. Tijdelijke natuur is een vorm van een pauzelandschappen die de biodiversiteit vergroten. Middels tijdelijke natuur krijgen pioniersoorten een kans zich te ontplooien op braakliggende gronden. Deze braakliggende gronden wachten op definitieve invulling van de rode of paarse functie. Om tijdelijke natuur te laten slagen, in de vorm van landschapsontwikkeling, is Roelofs een samenwerking met landschap Overijssel aangegaan. Op deze wijze is de monitoring en beheer van natuur in deskundige handen.

In Steenwijk, pal naast de snelweg, ligt het Eeserwold. In dit project van ontwikkelaars Roelofs en Geveke ontwikkelt zich Tijdelijke Natuur. De natuur wordt een handje geholpen door extensieve begrazing. Bekijk hier de tijdelijke natuur in Steenwijk.

Kijk voor meer informatie op www.tijdelijkenatuur.nl

Green Deal Tijdelijke Natuur 
De Green Deal Tijdelijke Natuur, waar Roelofs één van de partijen van is, is succesvol afgesloten. Het concept heeft circa 2000 hectare Tijdelijke Natuur in bijna 30 gebieden in Nederland opgeleverd. En met de recente oprichting van de Stichting Tijdelijke Natuur Nederland en 40.000 hectare potentiele Tijdelijke Natuur is het eind nog lang niet in zicht!

Lees meer hierover op www.roelofsgroep.nl

ROELOFS TEKENT GREEN DEAL CIRCULAIR INKOPEN 2.0

Tijdens het PIANOo-congres in Bussum heeft Roelofs de Green Deal Circulair Inkopen 2.0 ondertekend. 50 bedrijven en organisaties zetten hun naam en handtekening onder de Deal met als doel hun inkoopprocessen te transformeren.

Roelofs ondertekende als eerste civiele organisatie de Green Deal en werkt hierdoor mee aan de professionalisering en opschaling van circulair inkopen. In bijeenkomsten en werkgroepen delen de deelnemende publieke en private organisaties kennis, ervaringen, belemmeringen en successen.

Lees meer: https://www.roelofsgroep.nl/roelofs-tekent-green-deal-circulair-inkopen-...

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.