Adres

Maxwellstraat 27
3316 GP DORDRECHT
Nederland
078-6181888
http://www.riwal.nl

Contactpersoon

Riwal Hoogwerkers bv

Over Riwal Hoogwerkers bv

Onze activiteiten zijn voornamelijk gericht op de verhuur, het transport van en uitvoeren van service aan hoogwerkers, verreikers, heftrucks en rolsteigers, alsmede de import/verkoop en leasing van hoogwerkers. Riwal levert zijn diensten vooral aan bouw-, staalconstructie- en installatiebedrijven, gemeentes, schildersbedrijven en railinfra, terwijl ook regelmatig collega-verhuurbedrijven aankloppen voor de huur van materieel. Een actuele beschrijving van de historie van Riwal wordt gegeven op de website: http://www.riwal.nl 

Over Riwal Hoogwerkers bv

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
101 t/m 250
Sector:

MVO activiteiten

Als marktleider en productspecialist beoogt Riwal een vooruitstrevende rol te spelen bij het tijdig invoeren en consequent uitvoeren van MVO in onze branche. We willen verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering en door het maken van bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen Profit, People en Planet. De keuzes worden op een eerlijke en transparante manier gecommuniceerd naar alle stakeholders.

Profit (kwaliteit)

 • Eerlijk zaken doen en werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de ethische normen en de geldende wet- en regelgeving.
 • Hanteren van een gedragscode met betrekking tot integriteit, corruptie en discriminatie.
 • We zoeken voortdurend naar innovatieve en duurzame oplossingen, waarbij de economische, milieu en maatschappelijke belangen met elkaar in evenwicht zijn.

People (arbo)

 • Bevorderen van vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers.
 • Veiligheid en gezondheid wordt gezien als prioriteit in de organisatie.
 • Continue verbeteren en handhaven van onze prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid voor onze medewerkers en voor allen die te maken hebben met onze activiteiten.
 • Proactief handelen om ons ervan te verzekeren dat ons werk zo min mogelijk schade en/of overlast voor de mensen en omgeving veroorzaakt.

Planet (milieu)

 • Vermijden van bewust toebrengen van schade aan het milieu.
 • Streven naar energie-efficiency van onze activiteiten, producten en diensten door CO²-emissie reductie maatregelen te bepalen.
 • Door duurzaam in te kopen letten we sociale-, arbo- en milieuaspecten en maken daarover afspraken met onze leveranciers.
 • Hergebruik bevorderen van materialen, beperken van afvalstromen en duurzame energie gebruiken.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.