Adres

Leidenlaan 12
6229 EZ MAASTRICHT
Nederland
0433088428
http://www.polygarde.nl

Contactpersoon

Polygarde

Over Polygarde

Polygarde BV is een samenwerkingsverband dat bestaat de aandeelhouders MTB Regio Maastricht NV en Intergarde BV. Dit samenwerkingsverband is vrij uniek daar beide partijen in de oorspong een verschillende doelstelling hebben; de eerstgenoemde organisatie is een breed re-integratiebedrijf dat als doel heeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar een reguliere baan. De diensten die Polygarde aanbiedt worden voornamelijk uitgevoerd door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, waarbij momenteel een grote groep beschikt over een WSW status of afkomstig is uit een WWB -traject.

De doelstelling is dat een werknemer een opleiding volgt tot het beroep van beveiligingsmedewerker op niveau MBO 2 en vervolgens in dienst komt bij Polygarde. Indien iemand afkomstig is vanuit een WWB traject, zal na een aantal jaren een dienstverband genoten te hebben binnen Polygarde, getracht uitstroom naar een andere beveiligingsorganisatie te genereren. het maatschappelijke aspect Om dit doel na te kunnen streven volgen de medewerkers een twaalf of vierentwintig maanden durend opleidingstraject. Zodra het theoretisch deel van de opleiding is afgerond, mag de medewerker onder begeleiding van een gediplomeerde beveiliger werkzaamheden verrichten. Nadat deze heeft bewezen een goede aspirant te zijn, mag deze bepaalde werkzaamheden zelfstandig verrichten. Nadat de aspirant voldoende uren heeft gewerkt en voldoet aan de door ons vastgestelde competenties, is voldoende ervaring opgedaan om het diploma beveiligingsmedewerker 2 te behalen

Over Polygarde

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100

MVO activiteiten

Opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en toeleiden tot werk in de beveiligingsbranche. Daarnaast worden ook mensen begeleidt tot een baan in de beveiliging.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.