Adres

Industrieweg 92
5145 PW Waalwijk

0416-672400
http://www.plastica.nl

Contactpersoon

Plastica Plaat B.V.

Over Plastica Plaat B.V.

Plastica is dé specialist in decoratief en duurzaam plaatmateriaal, met een ruim assortiment voor interieur en exterieur. Met onze jarenlange kennis en ervaring staan we garant voor absolute topkwaliteit en een hoog serviceniveau. Zo werken we gericht aan het realiseren van al uw ontwerpwensen.

Bij Plastica bent u verzekerd van:

  • een breed assortiment totaaloplossingen voor in- en exterieur
  • diverse materialen, van kunststof en metaal tot steen en hout
  • diverse decoren en finishes
  • uitgebreide projectondersteuning door specialisten
  • gecertificeerde producten die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen

Plastica is als leverancier van bouwmaterialen als eerste bedrijf MVO gecertificeerd op niveau 3 van de MVO prestatieladder.

 

Over Plastica Plaat B.V.

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100

MVO activiteiten

Visie


Plastica is ervan overtuigd dat goede ondernemingsprestaties pas worden behaald als er een juiste balans is tussen de 3 p’s (Planet, People, Profit,) milieu, sociale, en economische prestaties. Deze drie pijlers vormen dan ook de basis van elke beslissing die we als onderneming nemen. erbij streeft Plastica verder te gaan dan de wet- en regelgeving in de desbetreffende landen voorschrijft. Dit betekent onder andere dat maatschappelijk verantwoorde producten en diensten worden geleverd en dat er verantwoord omgegaan wordt met natuurlijke hulpbronnen en het milieu. Wij hanteren de eisen en certificatienorm behorende bij de MVO Prestatieladder Managementsysteem versie juni 2010 als kapstok voor ons MVO-beleid en uitvoering.


Goed Bestuur


Plastica handelt gewetensvol en is verantwoordelijk voor de producten die zij levert. Plastica respecteert alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en implementeert deze in haar bedrijfsvoering. Zij streeft naar transparantie door te communiceren over de manier waarop eigen prestaties geëvalueerd worden en streeft daarbij naar een goede relatie met haar stakeholders.


Mensenrechten


Kinderarbeid of dwangarbeid is tegen de principes van Plastica. Bij de vervaardiging van Plastica-producten is om deze reden geen sprake van kinderarbeid of dwangarbeid. De audits die gehouden worden om deze onderwerpen te controleren zijn openbaar. Binnen Plastica is sprake van vrijheid van meningsuiting. Medewerkers hebben recht op scholing en wordt er actief gekeken naar scholingsbehoeften.


Arbeidsomstandigheden


Binnen Plastica is er sprake van goede arbeidsomstandigheden, een gezonde en veilige werkplek en omgeving. Medewerkers worden aangestuurd op basis van vertrouwen en competenties.


Milieu


De activiteiten van Plastica beïnvloeden, evenals al het andere menselijke handelen, het milieu. Zij voelt zich dan ook moreel verplicht de negatieve invloeden op het milieu tot een minimum te beperken. Derhalve is milieuzorg een belangrijke zaak voor het managementteam en draagt elk personeelslid van Plastica een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het milieu in zijn of haar directe invloedssfeer. Plastica streeft naar duurzame productontwikkeling en innovaties, inkoop en productie processen, consumptie, het voorkomen van vervuiling, duurzaam gebruik van grondstoffen en het stimuleren van hergebruik van afgedankte materialen.


Consumenten belangen


Corruptie, omkoperij, manipulatie, intimidatie en/of bedreiging is binnen de bedrijfsvoering van Plastica niet aan de orde. Inmenging in politiek gebeurt op een verantwoordelijke manier. MVO wordt gepromoot bij het inkopen door middel van leveranciersbeoordelingen. MVO wordt gepromoot in andere delen van de keten. Plastica toont respect voor eigendomsrechten.


Eerlijk en integer handelen


Plastica is een eerlijk bedrijf. In de marketing wordt eerlijke en volledige informatie verschaft, die niet misleidend van aard is. Zij heeft hiertoe haar eigen openbare leveringsvoorwaarden. De gezondheid en veiligheid van klanten wordt beschermd. Klanten worden geïnformeerd en gestimuleerd om Plastica producten op een duurzame manier te gebruiken. Plastica labelt haar producten. Op deze manier creëert zij transparantie over de samenstelling van haar producten. Zij streeft naar een hoge servicegraad richting haar stakeholders. Geschillen worden in overleg opgelost. Klantgegevens en privacy worden gewaarborgd.


Maatschappelijke betrokkenheid


Lokale gemeenschappen profiteren mee van de aanwezigheid van Plastica binnen het gebied en doet veel aan sponsoring aan goede doelen en sportieve doeleinden.


Communicatie


Wij streven ernaar met alle interne en externe stakeholders te communiceren en in dialoog te treden over onze uitdagingen en prestaties op het gebied van MVO.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.