Adres

Industrieweg 19
4731 SB OUDENBOSCH
Nederland
0165 316 025
http://www.plasticcompany.nl

Contactpersoon

Plastic Company Soest BV

Over Plastic Company Soest BV

Plastic Company is een specialist op het gebied van innemen, sorteren en vermalen van thermoplastische kunststof restmaterialen. Dit proces heeft als doel om het ontstane produkt (maalgoed) opnieuw in te zetten in de kunststof industrie als basis grondstof voor de produktie van een halffabrikaat. Plastic Company verwerkt met name kunststof restmaterialen die overblijven bij de kalander, extrusie en spuitgiet produktie processen. Deze restanten kunnen ontstaan door bijvoorbeeld materiaal- of kleurwisselingen, afgekeurde partijen of overcapaciteit aan materiaal. Ook eindprodukten, stansresten, zaagresten of bedrukte kunststoffen komen in aanmerking voor recycling binnen Plastic Company.

Met deze dienstverlening levert Plastic Company een belangrijke bijdrage aan de verdere verbetering van een duurzaam milieu. www.plasticompany.nl

Over Plastic Company Soest BV

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
2 t/m 10

MVO activiteiten

Naar een duurzamer Plastic Company! Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor Plastic Company een logisch gevolg van haar kernactiviteit. Sinds haar oprichting in 2003 draagt Plastic Company bij aan duurzame ontwikkeling door kunststof te recyclen tot nieuwe grondstoffen. Voor Plastic Company omvat MVO echter meer dan kunststofrecycling alleen. MVO gaat over alles wat Plastic Company dagelijks doet en laat. MVO betekent voor Plastic Company dan ook fatsoenlijk ondernemen rekening houdend met effecten op mens en milieu in alles wat zij doet. Plastic Company erkent daarbij dat zij niet geïsoleerd in de maatschappij staat. Ze heeft als bedrijf immers invloed op andere mensen (stakeholders), zoals leveranciers, klanten, medewerkers, de lokale omgeving, maar ook op toekomstige generaties – die op hun beurt weer invloed hebben op Plastic Company. Plastic Company streeft naar een economisch gezonde én verantwoorde bedrijfsvoering, waarbij rekenschap wordt gegeven aan de belangen van haar stakeholders. Hier staan begrippen als partnership, betrokkenheid, open communicatie en eerlijkheid centraal. Kortom, MVO is voor Plastic Company een vanzelfsprekendheid en meer dan logisch. Zo wil Plastic Company vanaf 2012 geheel klimaatneutraal opereren, betrokken zijn bij de lokale maatschappij en transparant ondernemen richting haar stakeholders. Om deze ambities te verwezenlijken, focust Plastic Company zich op verschillende MVO-aandachtsgebieden. Op deze onderwerpen wil Plastic Company continu blijven verbeteren en zo innovatief mogelijk zijn. Zij volgt daarom ontwikkelingen in haar omgeving op de voet. Zo werkt Plastic Company in lijn met de nieuwe, wereldwijde MVO-richtlijn ISO 26000. Plastic Company wil voorop lopen als het gaat om MVO; daar worden Plastic Company én de samenleving beter van!

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.