Adres

Bezuidenhoutseweg 57
2594 AC Den Haag

070-5153000
http://www.pelsrijcken.nl

Contactpersoon

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Over Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Pels Rijcken. Bron van inzicht. De advocaten en notarissen van Pels Rijcken zijn gespecialiseerd in het leveren van juridisch maatwerk. Met vakmanschap en intellectuele scherpte werken we voor toonaangevende cliënten zoals de Staat, provincies, gemeenten, bestuursorganen, toezichthouders, instellingen en ondernemingen. Meer informatie over het kantoor en de medewerkers is te vinden op www.pelsrijcken.nl Het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn is gebaseerd op de gedachte dat wij als kantoor onverbrekelijk verbonden zijn met de wereld om ons heen.

Duurzaam ondernemen betekent dat je je als organisatie rekenschap geeft van de effecten van je handelen op de mensen die je organisatie vormen en je omgeving in de ruimste zin van het woord. Je betrekt daarbij nadrukkelijk de langere termijn. Voor Pels Rijcken betekent dat concreet hoogwaardige juridische dienstverlening met oog voor zakelijke prestaties, maar ook voor sociale aspecten en het milieu. Die visie brengen wij tot uitdrukking door middel van een duurzame bedrijfsvoering, personeelsbeleid waarin een plezierig en stimulerend werkklimaat en diversiteit centraal staan en door maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen.

Over Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
101 t/m 250
Sector:

MVO activiteiten

Pels Rijcken heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Ons lidmaatschap van MVO Nederland past goed binnen onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en de daadwerkelijke invulling daarvan. We belichten hier een aantal aspecten. Bedrijfsvoering In onze wijze van bedrijfsvoering wordt aandacht geschonken aan bewust omgaan met de werkomgeving. Wij stimuleren het digitale werken en proberen het gebruik van papier terug te dringen. Bij de inkoop van producten en diensten wordt rekening gehouden met het aspect duurzaamheid. Ook bij het maken van een keuze voor verlichting, werkplekmeubilair en materialen voor onze nieuwbouw speelde duurzaamheid een belangrijke rol. Ons kantoor beschikt over daglichtsensoren voor het automatisch uitschakelen van de niet gebruikte verlichting. Voor de energie huishouding maken we gebruik van een Koude Warmte Opslag (KWO). Dit is een duurzame techniek waarmee bodem- en grondwater benut worden voor het koelen en verwarmen van gebouwen. Pels Rijcken heeft een bewuste keuze gemaakt door zich op een centrale plek in Den Haag te vestigen, pal bij stationsvoorzieningen en uitvalswegen, en juist ook in de nabijheid van onze grootste cliënten. Het merendeel (circa 70%) van onze medewerkers maakt voor het woon-werkverkeer gebruik van het openbaar vervoer of de fiets. Personeelsbeleid Het welzijn van onze werknemers en een goede werksfeer hebben voortdurend onze aandacht, mede door het bevorderen van de dialoog hierover binnen ons kantoor. We streven ernaar al onze medewerkers, zowel het juridische als het niet-juridische personeel, die opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden te bieden die bij hun talenten passen. Pels Rijcken beschikt daartoe over een Bureau opleidingen dat interne opleidingen, deels in samenspraak met HR, vormgeeft en adviseert over het volgen van externe opleidingen. Ons kantoor heeft de intentieverklaring ‘diversiteit binnen de advocatuur’ en het Charter ‘Talent naar de top’ getekend en neemt deel aan ‘Brug naar de Top’. Maatschappelijk betrokken Extern tonen wij onze maatschappelijke betrokkenheid op verschillende manieren. Wij werken voor een aantal goede doelenorganisaties en verlenen - met name in cassatie- en notariële zaken – gesubsidieerde rechtsbijstand. Verder sponsort Pels Rijcken een groot aantal goede doelen. Zo nemen we bijvoorbeeld deel de Dag van de duurzaamheid 2011 en hebben wij deelgenomen aan NL Doet 2011. Voorts bieden we onze medewerkers de mogelijkheid hun kerstgeschenk aan een goed doel ter beschikking te stellen. Advocaten en notarissen van Pels Rijcken verzorgen cursussen in het kader van de permanente opleiding en doen vrijwilligerswerk voor onder meer IMC Weekend School (www.imcweekendschool.nl), Stichting Giving Back (www.givingback.nl) en het HUGO-programma (Hague Utilities for Global Organisations). Verder is Pels Rijcken een erkend leerbedrijf voor leerlingen van het MBO op secretarieel gebied. Intern willen we maatschappelijk ondernemen als gedachtegoed, als basis voor het dagelijks denken en doen, breed in onze organisatie verankeren. Immers, maatschappelijk verantwoord ondernemen werkt alleen als je er voor zorgt dat het tot het DNA van je organisatie gaat horen en iedere medewerker zich, vanuit zijn eigen positie gaat afvragen wat hij kan bijdragen. Dat doen we door een brede doorsnede van onze medewerkers te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van MVO-activiteiten. Naast een werkgroep MVO heeft kantoor een 20-tal MVO-ambassadeurs geworven en aangesteld: enthousiaste medewerkers die MVO bij hun collega’s op de kaart zetten. Al onze MVO-activiteiten zijn vastgelegd in een ‘handboek MVO’.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.