Adres

Antonio Vivaldistraat 2-8
1083HP Amsterdam
Nederland
020 3010301
http://www.nba.nl

Contactpersoon

NBA

Over NBA

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is een bij wet ingestelde beroepsorganisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden. Dit zijn registeraccountants (RA's) en accountants-administratieconsulenten (AA's), inmiddels zo'n 20.000 in totaal. De NBA dient de belangen van de maatschappij en het beroep als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. Hiermee vormt zij een brug tussen de beroepsbeoefenaren en de praktijk. Zo kunnen accountants hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen, nu en in de toekomst.

Over NBA

Type organisatie:
Branche- of beroepsorganisatie
Aantal medewerkers:
101 t/m 250

MVO activiteiten

MVO vormt voor de NBA een van de aandachtspunten voor haar leden. Op de website van de NBA vormt MVO een apart onderdeel binnen het thema Vaktechniek. Op de MVO pagina van de NBA valt informatie te vinden over MVO in het MKB, de Kristalprijs en het Platform Integrated Reporting. Ook kan hier de flyer Duurzaam Ondernemen worden gedownload.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.