Adres

Regentesselaan 2
3818 HJ Amersfoort

033 4221308
http://www.kwa.nl

Contactpersoon

KWA Bedrijfsadviseurs B.V.

Over KWA Bedrijfsadviseurs B.V.

Als onafhankelijk adviesbureau helpt KWA Bedrijfsadviseurs B.V. bedrijven bij het ontwikkelen en realiseren van oplossingen die bijdragen aan het resultaat en de continuïteit van het bedrijf. Onze positie is helder: wij staan voor het bedrijfsleven en kiezen dus partij. Integriteit is voor ons geen discussiepunt.

KWA is onderscheidend op de volgende punten: -Excelleren in tien kerncompetenties: duurzaamheid, arbo, bodem, energie, geluid, kwaliteit, lucht, milieu, veiligheid en water -Een betrouwbare, praktische kennis- en gesprekspartner voor het (technisch) management -Langdurige en professionele verbintenissen met onze relaties -Geen enkele verstrengeling met overheden of toeleveranciers

Over KWA Bedrijfsadviseurs B.V.

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100
Sector:

MVO activiteiten

Onze ambitie is om bedrijven te ondersteunen bij de concrete uitvoering van duurzaamheid binnen hun organisatie. Dit kan vanuit onze rol als generalist voor wat betreft de managementsystemen als ISO 26000, MVO-prestatieladder en CO2-prestatieladder, maar ook vanuit onze rol als specialist voor bijvoorbeeld CO2 footprint, LCA’s, duurzame energie, reststoffenmanagement en duurzaamheidverslaglegging.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.