Adres

Einsteinbaan 1
3439 NJ NIEUWEGEIN
Nederland
030 6053344
http://www.metaalunie.nl

Contactpersoon

Koninklijke Metaalunie

Over Koninklijke Metaalunie

De Koninklijke Metaalunie is de ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal. Zij telt landelijk ruim 13.000 leden in alle sectoren van de metaal en techniek. De leden hebben samen een omzet van 20 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 150.000 mensen. Er zijn bedrijven aangesloten die zich bezighouden met machine- en apparatenbouw, metaalwaren, meet- en regeltechniek, elektronica, engineering, las- en constructiewerk, gereedschappen, gietwerk, jacht- en scheepsbouw, verspanen, plaatbewerking, oppervlaktebehandeling, landbouwmechanisatie, staalbouw, revisie en onderhoud, evenals bedrijven in handel en service.

Naast het algemene lidmaatschap van de Metaalunie kunnen leden zich ook aansluiten bij een branchegroep. Een branchegroep behartigt de economisch-technische belangen van een specifieke sector, zoals bijvoorbeeld de gereedschapmakers en de jachtbouwers. Op dit moment zijn er ruim 50 branchegroepen en branches die specifieke bedrijfsgroepen ondersteunen. De Koninklijke Metaalunie: - Is aangesloten bij MKB-Nederland, de landelijke koepelorganisatie voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf Kent een structuur waarbinnen de stem van ieder lid telt - Behartigt de collectieve belangen van haar leden en fungeert als expertisecentrum binnen een breed spectrum aan vakgebieden. Deze vakgebieden gelden als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een groot aantal, uiteenlopende activiteiten die voorwaarden scheppen om de continuïteit van bedrijven in het mkb-metaal te waarborgen. De belangenbehartiging van de Koninklijke Metaalunie richt zich op de volgende terreinen: Arbo, bouwen en ruimtelijke ordening, deregulering, duurzaamheid, milieu en energie, innovatie en technologie, internationaal ondernemen, onderwijs & arbeidsmarkt, sociale zaken en toeleveren en uitbesteden. - Beschikt over een buitendienst voor direct contact met haar leden - Geeft maandelijks het vakblad Metaal & Techniek uit. Exclusief voor leden publiceert de Metaalunie maandelijks het Bulletin en wekelijks een digitale nieuwsbrief. Daarnaast kunnen leden 24 uur per dag de Metaalunie Ledenportal raadplegen. - Geeft gratis advies op sociaaljuridisch, bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch, fiscaal en bestuursrechtelijk gebied aan de leden - Heeft verzelfstandigde diensten die tegen zeer gunstige tarieven werken zoals MEVAS, KMU Verzekeringen, Metaalunie Rechtsbijstand, Metaalunie Academie en Metaalunie Bedrijfsoverdracht, PKM Advies en Training en BrancheTechnologieCentrum-Metaal. - Organiseert regionale bijeenkomsten voor leden in het kader van informatievoorziening, netwerken/contacten leggen met collega-ondernemers, beleidsafstemming, inspraak en meer - Biedt interessante kortingen voor o.a. telefoon- en internetverkeer, arbozorg, inkoop gas en elektriciteit, verzekeringen, rechtsbijstand, muziekgebruik in bedrijven en internetactiviteiten. Naar de website van de Koninklijke Metaalunie Naar de MVO-stie van de Koninklijke Metaalunie

Over Koninklijke Metaalunie

Type organisatie:
Branche- of beroepsorganisatie
Aantal medewerkers:
101 t/m 250

MVO activiteiten

..

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.