Klimaatplein

Over Klimaatplein

Samen werken aan energiebewust ondernemen om zo de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Dat is het doel van Klimaatplein.com. Met behulp van een gratis 5-stappenplan worden organisaties begeleid in het besparen op energiekosten enerzijds en het opwekken van duurzame energie anderzijds.

Bezoek ons op www.klimaatplein.com, wordt lid van de LinkedIn groep klimaatplein.com en volg ons op twitter!