Adres

Zalmstraat 7
3016 DS ROTTERDAM
Nederland
0888956859
http://www.joulz.nl

Contactpersoon

Joulz B.V.

Over Joulz B.V.

Joulz zet zich al meer dan 100 jaar in voor de maatschappij vanuit een traditionele nutsfunctie en slaat sinds enkele jaren haar vleugels uit. Naast de grootste klant Stedin, bieden we deze ervaring als zelfstandig commercieel bedrijf aan een breed scala van klanten. Overal in Nederland. Optimale beschikbaarheid van energie-infrastructuren is de belangrijkste opdracht, omdat de continuiteit van het dagelijks leven en de bedrijfsvoering van klanten hiervan afhankelijk is.

 

Om 24/7 beschikbaarheid te kunnen garanderen voor individuele energieverbruikers en in de openbare ruimten, is optimale inzetbaarheid van energiespecialisten essentieel. Daarom besteden wij veel zorg aan het vakmanschap én aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers.

 

Onze kernactiviteiten

Joulz biedt een compleet pakket van advies en engineering, van ontwerp tot aanleg en beheer van energie-infrastructuren (kabel- en leidingnetten). Voornamelijk voor netbeheerders als Stedin en marktpartijen in de segmenten overheid, industrie, vastgoed en tuinbouw.

 

Zowel bij kleine als grote projecten is Joulz dé schakel tussen partijen. Samen ervoor zorgen dat het werkt, dát is de kracht van Joulz.

 

De activiteiten van Joulz in vier werkvelden:

 

Service Provider: Energiedistributie
Maximale beschikbaarheid van energie-infrastructuren. Daar draait het om in de fijnmazige distributienetten waarmee elektriciteit en gas gedistribueerd worden naar gebruikers. Joulz legt nieuwe netten aan en voert reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan gas- en elektriciteitsnetten, maar ook aan warmte- en waternetten.

 

Projects: Energietransport
Met kennis en kunde van hoogspanningstransportnetten, complexe middenspanning en gastransport neemt Joulz in Nederland een bijzondere plek in. Nieuwbouw, uitbreiding, renovatie en dimensionering van dit type transportnetten: Joulz zorgt ervoor. Door 'turnkey' oplevering ontzorgen wij de netbeheerder en dat tegen de laagste Total-Cost-of-Ownership.

 

CityTec: Openbare ruimte
CityTec heeft zich gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Het bedrijf ontzorgt gemeentelijke en provinciale overheden met diensten in de hele keten van ontwerp, aanleg en onderhoud van dynamisch straatmeubilair. CityTec ontwikkelt en adviseert op haar specifieke vakgebied duurzame oplossingen bij o.a. plannen voor stadsvernieuwing of herinrichting van bedrijven en haventerreinen.

 

GreenTec: Duurzame energieoplossingen
Joulz helpt klanten in het bedrijfsleven en bij de overheid hun doelstellingen op het gebied van duurzame energievoorziening te behalen. We ontwikkelen samen met klanten concepten voor gelijksoortige distributienetten bijvoorbeeld voor warmte, CO2 en groen gas. En we sluiten duurzame energie-installaties, zoals windmolens aan en onderhouden ze ook. Joulz is actief adviseur en brengt onder de naam Energiecoach overheden en bedrijven bij elkaar voor het ontwikkelen van duurzame initiatieven, maar helpt ook met het toetsen van die initiatieven en het realiseren hiervan. 

Over Joulz B.V.

Type organisatie:
Grote (internationale) onderneming
Aantal medewerkers:
500+

MVO activiteiten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor ons in de eerste plaats werken met zorg voor het milieu. We maken niet alleen duurzame energieopwekking mogelijk, maar belasten ook zelf het milieu zo min mogelijk, zowel in primaire processen als in onze bedrijfsvoering. Joulz staat midden in de maatschappij. Ons bedrijf is multicultureel van samenstelling. Met respect voor ieders achtergrond bouwen we aan een gezamenlijke cultuur rond onze kernwaarden. Jongeren die nog onvoldoende ervaring of een arbeidsbeperking hebben, steken we de helpende hand toe. En onze medewerkers zetten zich ook buiten het bedrijf in voor de maatschappij.

MVO Prestatieladder

Onze focus op maatschappelijke betrokkenheid is niet alleen zichtbaar, maar ook meetbaar aan de hand van criteria van de MVO-prestatieladder. Binnen deze ladder wordt gekeken hoe een organisatie scoort op een aantal universele MVO-thema's die te maken hebben met de inzet van een bedrijf voor milieu, mens en maatschappij. Zie ook de CO2-Prestatieladder van Joulz.

Niveau 5

Joulz heeft in oktober 2012 niveau 5 behaald van de MVO-prestatieladder. Een uitzonderlijke goede score, want Joulz is het eerste bedrijf in Nederland dat deze waardering in de wacht sleept. Niveau 5 wordt alleen toegekend aan bedrijven die een zodanig bijzondere inspanning op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen leveren, dat uitstijgt boven overeenkomstige ondernemingen. Daarnaast is Joulz positief geaudit op de CO2-prestatieladder, een meetinstrument voor de bedrijfsbrede initiatieven voor CO2-reductie. Joulz bevindt zich sinds oktober op niveau 5 van de CO2-prestatieladder.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.