ISS Facility Services

Over ISS Facility Services

ISS Facility Services is in 1901 opgericht in Denemarken en is uitgegroeid tot één van de grootste facilitaire aanbieders ter wereld.  

Wereldwijd heeft ISS Facility Services meer dan 530.000 bijzondere en vakkundige medewerkers welke actief zijn in meer dan 50 landen in Europa, Azië-Pacific, Noord-Amerika en Latijns-Amerika.

In Nederland levert ISS Facility Services bij honderden organisies een groot aantal facilitaire diensten, waaronder:

Over ISS Facility Services

Type organisatie:
Grote (internationale) onderneming
Aantal medewerkers:
500+

MVO activiteiten

Mensen zijn voor ISS Facility Services het allerbelangrijkste kapitaal en vormen het hart van onze wereldwijde organisatie. Wij geloven dat het lange termijn succes van ons bedrijf dan ook afhangt van een gezonde en structurele balans tussen sociaaleconomische ontwikkeling (People), de natuurlijke omgeving (Planet), maatschappelijk welzijn (Profit) en het creëren van betekenisvolle partnerschappen. 

Onze MVO activiteiten ontplooien zich dus op het gebied van:

People:  Onze visie in relatie tot en invulling van medewerkers, Inclusie & Diversiteit, onze wereldwijde servicestandaard "Service with a Human Touch", onze invulling van vakopleidingen, werkdrukmetingen en borging van veiligheid met onder andere inzet van onze HSEapp. ​   

Planet: Ons milieubeleid staat beschreven in onze (internationale) gedragscode, waarbij ISS Facility Services zich verplicht om de negatieve effecten van haar activiteiten op het milieu voortdurend te verminderen, onder andere via het ISS Green Offices Programma en het continu blijven ontwikkelen van milieu vriendelijke concepten zoals het afval bronscheidingsconcept. Dit alles borgen we in onze MVO beleid en duurzaamheidscampagnes.

Profit: De primaire doelstelling is een duurzame en winstgevende organisatie te zijn. Wij geloven hierbij in een gezonde en reële marge met respect voor oa de Code Verantwoord Marktgedrag.

Partners: Het leveren en ontwikkelen van de diverse facilitaire diensten doet ISS Facility Services niet alleen. Hier zijn we onze terdege bewust van en daarom dagen wij onze partners en (toe)leveranciers ook continue uit om gezamenlijk meerwaarde te creëren. Dit is onze geïntegreerde manier van zaken doen o.a. door onze partners het "Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen" mede te laten ondertekenen.. 

Bovenstaande gebieden sluiten ook naadloos aan op onze kernwaarden en Leadership Principles van ISS die de basis vormen van ons handelen.

    Resultaten MVO MAPS

    Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.