Adres

Bijlmerplein 888
1102 MG AMSTERDAM
Nederland
0206523890
http://www.ing.com

Contactpersoon

ING Bank

Over ING Bank

ING is een wereldwijde financiële instelling van Nederlandse origine en levert diensten op het gebied van bankieren, beleggen, levensverzekeringen en pensioenen die inspelen op de wensen van een brede klantengroep. Voortaan richten wij ons op onze positie als internationale retail-, direct- en zakenbank, terwijl we een optimale basis creëren voor een onafhankelijke toekomst van onze verzekeringsactiviteiten (inclusief vermogensbeheer).

Over ING Bank

Type organisatie:
Grote (internationale) onderneming
Aantal medewerkers:
500+

MVO activiteiten

MVO Strategie Wij geloven dat we kunnen bijdragen aan de maatschappij door goed te zijn in wat we doen; het helpen van onze klant bij het maken van hun financiële keuzes voor de toekomst. Bij ING staat de klant meer dan ooit centraal. Toegankelijkheid en eenvoud van onze producten en diensten staan hierbij voorop. Daarnaast nemen we verantwoordelijkheid voor de impact die onze producten hebben op de wereld om ons heen. Wij streven naar het behalen van winst, maar niet ten koste van alles. Wij hebben onze eigen visie op ethische vraagstukken, mens, milieu en maatschappij. Deze visie is uitgewerkt in het beleid dat wij wereldwijd toepassen. Dit doen wij niet alleen omdat het juist is. Maar ook omdat wij weten dat om succesvol te zijn, onze beslissingen en producten moeten aansluiten bij de verwachtingen en belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij als geheel. Door voortdurend in gesprek te blijven met onze medewerkers, klanten en aandeelhouders van ING, maar ook organisaties die zich inzetten voor mensenrechten of het klimaat, blijven wij ons beleid continu evalueren en waar nodig bijstellen. Belangrijkste MVO Activiteiten ING heeft vier terreinen aangewezen waarop zij het verschil wil maken: 1.Ondernemen Wij bieden kwaliteitsproducten en diensten die voldoen aan de wensen en verwachtingen van onze klanten en die mens en milieu geen schade berokkenen. Toegankelijkheid en eenvoud staan voorop. Wij willen ons aanbod aan duurzame financiële producten en diensten verder verbeteren en vergroten. Zo gebruikt ING het eigen geld en het geld van klanten niet voor illegale, schadelijke of onethische doelen en investeert niet in landen waar op grote schaal mensenrechten worden geschonden. En financieren wij geen clustermunitie, bontproductie bedrijven, genetische manipulatie of dierproeven voor de cosmetische industrie. Voorbeelden van huidige duurzame producten zijn: Ecolease, Groen Sparen, Duurzaam Beleggen, Groenfinancieren en Huis voor een Huis. 2.Mens We streven naar een open, veilige en stimulerende werkomgeving voor onze medewerkers, waar iedereen gelijkwaardig is. En we respecteren de mensenrechten bij alles wat we doen. Dit geldt zowel voor onze eigen medewerkers als voor anderen die door onze activiteiten en besluiten worden beïnvloed. Zo onderschrijft ING de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en wil ING dat haar medewerkers een afspiegeling vormen van de diversiteit van haar klanten. 3.Maatschappij Met ons wereldwijde programma, ING Chances for Children, willen we kinderen een kans geven op een betere toekomst door hen goed onderwijs te bieden. Dit verbetert de kwaliteit van hun leven en stimuleert vooruitgang in zowel ontwikkelde als onderontwikkelde samenlevingen. Ook delen wij onze kennis door activiteiten gericht op financiële educatie en het stimuleren van ondernemerschap via partners als Hands-on en BID. Zo kon ING in zowel 2007 als 2008 meer dan 100.000 kinderen toegang bieden tot basisonderwijs. Ook hebben ING en haar medewerkers in 2008 EUR 25,1 miljoen aan donaties opgehaald en deden ruim 12.000 ING’ers mee aan vrijwilligersactiviteiten in de Global Challenge Ook is ING medefinancier van Qredits, de stichting voor Microkrediet in Nederland en coachen onze medewerkers via vrijwilligersprojecten van onder andere Hands-on en BID startende ondernemers in Nederland en ontwikkelingslanden. 4.Milieu Wij zijn voortdurend bezig om onze invloed op het milieu te beheersen en te beperken. We nemen uitgangspunten voor duurzame ontwikkeling mee in onze besluitvorming en bedrijfsprocessen en we lichten ons personeel in over milieuvriendelijk gedrag en vergroten hun betrokkenheid via interne programma’s. Zo is ING sinds 2007 100% klimaatneutraal door onder andere lager energieverbruik en het investeren in duurzame energieprojecten. ING koopt in Nederland voor 100% groene elektriciteit in, opgewekt door waterkracht. Lees meer over ons MVO beleid en activiteiten op www.INGforsomethingbetter.nl

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.