Adres

Europlaan 40
3502 HB Utrecht
Nederland
0307531114
http://www.groenbalans.nl

Contactpersoon

Groenbalans

Over Groenbalans

Groenbalans is  actief sinds 2007 en heeft haar oorsprong in de energiewereld.  Als onderdeel van Windunie Groep hebben we veel kennis en ervaring in huis om bedrijven en overheden te adviseren over duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzame energie uit bijvoorbeeld wind en zon en CO-compensatie. 

MVO 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) of duurzaam ondernemen draagt bij aan het rendement van uw organisatie. Het betekent dat u de zorg voor het milieu, de zorg voor het welzijn van uw werknemers en de zorg voor de samenleving integreert in uw bedrijfsactiviteiten. MVO biedt marktkansen, versterkt uw concurrentiepositie en zendt een positieve boodschap uit naar uw stakeholders.

CO2- of klimaatneutraal ondernemen 

CO2-neutraal ondernemen maakt onderdeel uit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO is de leidraad voor organisaties om aandacht te geven aan maatschappij, medewerkers, financiële belangen en het milieu. MVO wordt vervlochten in dagelijkse bedrijfsvoering en komt tegemoet aan wensen van stakeholders. Een CO2-neutrale bedrijfsvoering past hier goed in. In eerste instantie met energiebesparing in de brede zin van de betekenis en het gebruik van duurzame energie. Onvermijdbare CO2-uitstoot kan vervolgens worden gecompenseerd. 

Over Groenbalans

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
2 t/m 10

MVO activiteiten

Geconfronteerd met de uitdaging van klimaatverandering geloven wij in een wereld waar de overstap moet worden gemaakt van fossiele brandstoffen naar schone energiebronnen.

Groenbalans zelf probeert hier ook haar bijdrage aan te leveren door CO2-neutraal te ondernemen. Sinds 2007, het jaar dat Groenbalans is opgericht, besparen wij aan energie, gebruiken wij groene stroom en compenseren wij de onvermijdbare CO-uitstoot door Gold Standard rechten uit diverse energieprojecten in ontwikkelingslanden. Projecten die echt impact hebben op het voorkomen van CO2 en op de lokale bevolking; hun gezondheid, scholing, werkgelegenheid, leefomgeving e.d.

Onze groene stroom wordt gerealiseerd door Garanties van Oorsprong van Nederlandse wind. Op ons kantoor zijn bewegingsmelders voor het licht geinstalleerd, wordt zo weinig mogelijk of dubbelzijdig geprint en zoveel mogelijk duurzaam ingekocht, bijv. koffie. Medewerkers worden gestimuleerd te reizen met het openbaar vervoer of deel te nemen aan het fietsplan. 

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.