Gispen International BV

Over Gispen International BV

Gispen is onze naam. Voor opdrachtgevers zijn wij een inspirerende en deskundige partner. Voor afnemers van onze producten het betrouwbare merk van verrassend en duurzaam design.
Gispen is dé inrichter van woon-, werk-, zorg- en onderwijsruimten. We creëren optimale omgevingen die een positieve invloed hebben op mensen. Dat doen we als ontwerper, producent en leverancier. Daarbij zijn we graag een inspirerende partner voor onze opdrachtgevers.

Voor Gispen is de volgende stap, de stap naar Circulaire Economie. Deze sluit naadloos aan op de kernwaarden: Duurzaamheid, Innovatie, Inspiratie & Design. Wij  willen duurzaam gebruik waardevoller maken dan eigendom. Bij creëren van woon- en werkconcepten wordt gestreefd naar de maximalisatie van waardebehoud. Hierbij hebben producthergebruik, recycling van onderdelen en herwinning van grondstoffen prioriteit. Waar mogelijk zijn onze producten aan het eind van de gebruiksduur eenvoudig uit elkaar te halen en kunnen materiaalstromen eenvoudig worden gescheiden. 

‘Be at your best’. Daar staan we voor. 

 

 

Over Gispen International BV

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
251 t/m 500
Sector:

MVO activiteiten

In 2008 zijn alle systemen m.b.t. arbo, ISO 9001, ISO 14001 en EMAS geïntegreerd tot één managementsysteem. MVO is opgenomen in productontwikkeling (PVE en LCA), productiemethoden, medewerkers (opleidingsplan, beleid bijzondere groepen medewerkers), energie (m.i.v. 2009 groene stroom), leveranciers (selectie en beoordeling), verpakking (grote mate hergebruik), reststoffen (gescheiden afvoer en recycling) , betrokkenheid lokale gemeenschap (sponsoring theater, Gispenmuseum)

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.