Adres

Edyweg 25
6956 BA SPANKEREN
Nederland
0313-427288
http://www.rijneveld.nl

Contactpersoon

Gebr. Rijneveld b.v.

Over Gebr. Rijneveld b.v.

Groen ondernemen, duurzaam ondernemen, duurzaam innoveren, onderwerpen waar veel over gesproken wordt. En terecht denken wij. Bezig zijn met duurzaamheid is leuk en noodzakelijk! Het geeft je nieuwe inzichten, het maakt medewerkers enthousiast en het inspireert! Als hoveniers- en stratenmakersbedrijf werken wij dagelijks in het groen en zijn daardoor nauw verbonden met de natuur. Daarom willen wij op een praktische manier bijdragen aan een groene maar vooral ook duurzame leefomgeving.
Onderstaande punten zijn voor ons van belang: 1. Opstellen van plannen Door in een vroeg stadium mee te denken en plannen op te stellen kunnen wij op een goede manier invulling geven aan gewenste duurzaamheidsaspecten, zoals biodiversiteit van groen, vasthouden van overtollig water, binding van CO² enz; 2. Verwerven van plantmateriaal Wij werken met kwalitatief goede beplanting, daardoor wordt uitval voorkomen. Uitval kan leiden tot extra milieubelasting (onkruidgroei, groenrestproducten, extra teelt, transport en aanplant). Ook kan milieubelasting zo veel mogelijk voorkomen worden door te werken met kwekers die in het bezit zijn van MPS-ABC en? certificaten; 3. Bemesting toepassen Wij maken gebruik van bacteriologische beheermethode door toevoeging van micro-organismen aan de bodem waardoor het bodemleven wordt gestimuleerd. Een juiste afstemming van soort en hoeveelheid bemesting levert een aanzienlijke ontlasting van bodem en grond- of oppervlaktewater met nitraten, fosfaten en andere stoffen. 4. Bestrijden van ongewenste kruiden, ziekte en plagen Door tuinen en terreinen goed en vakkundig te onderhouden, is structureel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de groenvoorziening niet nodig, op een aantal uitzonderlijke situaties na. Het vermijden van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heeft ook een positief effect op de gezondheid van onze medewerkers; 5. Groenrestproducten Hierbij gaat het om de totale keten van groenafval tot product en moet duurzaamheid, CO reductie en de Cradle to Cradle filosofie meetbaar zijn; 6. Gereedschappen en transport Gebruik maken van nieuwe machines, die voldoen aan de Euro5 norm en gebruik maken van biologische olie en aspen benzine of door middel van accu of elektromotor aangedreven dragen wij zorg voor het milieu. Letten op het A /B brandstof label bij de aanschaf van nieuwe auto’s en bussen. 7. Interne milieuzorg Voorbeelden van duurzaamheid in ons eigen bedrijf zijn extra isolatie in de hal en het infiltreren van hemelwater, zodat het riool minder belast wordt en het water wordt gebruikt voor het besproeien van planten die op voorraad staan. Door dagelijks zo te werken, helpen wij mee aan een duurzame omgeving.

Over Gebr. Rijneveld b.v.

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
2 t/m 10
Sector:

MVO activiteiten

..

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.