Contactpersoon

Erkende Projectverhuizers (EPV)

Over Erkende Projectverhuizers (EPV)

EPV: het keurmerk van erkende Projectverhuizers

Keurmerk EPV heeft tot doel om opdrachtgevers in het bonte landschap van verhuisdienstverleners de weg te wijzen naar dé specialisten in projectverhuizen van kantoren, bedrijven en instellingen. Of het nu gaat om een om een kleine bedrijfsverhuizing, een complexe, grootschalige en risicovolle projectverhuizing of om een zorgverhuizing die om veel geduld, tact en extra persoonlijke aandacht vraagt.

Onze missie is dat elke EPV projectverhuizing voor de opdrachtgever een succes wordt.


Het EPV keurmerk omvat actuele eisen die zijn gebaseerd op de vraag van opdrachtgevers. Het gaat hierbij om objectieve kwaliteitseisen gericht op onder meer veiligheid en integriteit, kwaliteit en het vakmanschap van de certificaathouders en de verdere ontwikkeling daarvan. Na afloop van de verhuizing wordt de klantwaardering onafhankelijk gemeten, dit is een harde keurmerkeis.

Door middel van regelmatige objectieve en onafhankelijke toetsing door een daartoe geautoriseerde Certificerende Instelling wordt bewaakt of de EPV verhuisbedrijven nog steeds het predicaat verdienen. Over de uitvoering van het EPV keurmerk wordt onafhankelijk toezicht gehouden.

EPV is geen vage zelfverklaring van kwaliteit maar een toonaangevend kwaliteitskeurmerk dat vanuit de behoefte van de klant is ontwikkeld en waarover de Organisatie voor Erkende Verhuizers, de brancheorganisatie voor de verhuisbranche, als schemabeheerder waakt. Het EPV keurmerk vereenvoudigt het keuzeproces en zorgt ervoor dat de opdrachtgever zich volledig kan blijven richten op de eigen bedrijfsvoering.

EPV is onderdeel van de Organisatie voor Erkende Verhuizers, de brancheorganisatie voor de verhuisbranche.

Over Erkende Projectverhuizers (EPV)

Type organisatie:
Branche- of beroepsorganisatie
Aantal medewerkers:
2 t/m 10

MVO activiteiten

Verhuisbedrijven met het EPV keurmerk geven inhoud aan hun verantwoordelijkheid voor milieu, omgeving en medewerkers, bijvoorbeeld door:

• Inzet van meest milieuvriendelijke vrachtwagens
• Reduceren/recyclen van afvalstromen
• MVO beleid op directieniveau
• Energiezuinige nieuwbouw
• Integratie van mensen met een mentale of fysieke beperking in het reguliere werkproces
• Toetsen van leveranciers op MVO inspanningen
• Voortdurende investering in opleiding medewerkers
• Chauffeurs met een rijopleiding gericht op het Nieuwe Rijden
• Voortdurende investeringen in het tegengaan van fysieke belasting van medewerkers (technische hulpmiddelen en innovatie)
• Ondersteuning van maatschappelijke organisaties met geld of goederen (bijvoorbeeld gratis verhuizing) Vakafdeling Professionele Project

Verhuizers ondersteunt haar leden bij hun MVO inspanningen door:
- de totstandkoning van de arbocatalogus voor de verhuisbranche. Hierin staan specifieke arbeidsrisico's en concrete maatregelen om te voorkomen dat deze risico's werkelijkheid worden.
- samen met de overheid criteria te ontwikkelen voor het duurzaam inkopen van verhuisdiensten door de overheid. EPV heeft dit initiatief genomen vanuit de overtuiging dat proactief optrekken met de overheid ook op het gebied van duurzaamheid uiteindelijk de beste resultaten oplevert. EPV leden hebben MVO verankerd in de bedrijfsvoering.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.