Adres

Tunnelweg 104
6468 EK KERKRADE
Nederland
045 5666500
http://emmasafetyfootwear.com

Contactpersoon

Emma Safety Footwear BV

Over Emma Safety Footwear BV

We care, work safe!

Bij Emma staat zorg voor maatschappij, mens en een veilig en fair product centraal.
 
Extremely safe products.
Veiligheid van persoonsbeschermingsmiddelen staat centraal in ons doen en laten. Daartoe werkt Emma samen met leveranciers en partners om het beste “uit de markt te halen” voor “best in class” producten die wij zelf efficiënt produceren, ten dienste van een zorgeloze veiligheid van onze Europese klant.  Indien nodig - tot behoud van de uniciteit - worden producten klantklaar gekocht. In marktniches is Emma innovatief en productleider. Goed naar onze klanten luisteren en business intelligence zorgen dat klantbehoeften en services gedurfd worden door vertaald in een landen- en marktgetuned productassortiment in de Europese markt.

Inclusief ondernemen.
Emma stelt alle medewerkers in staat het beste van zichzelf te geven: Groei en ontwikkeling staan centraal in een uitzonderlijk personeelsbeleid dat wordt gedragen door mensen met een bijzondere positie in de arbeidsmarkt, aan wie wij die verantwoordelijkheid geven, die zij naar hun eigen vermogen kunnen dragen. Sociale innovatie zorgt voor behoud van de aansluiting met de sociale arbeidsmarkt en maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de transitie van verzorgings- naar participatiestaat, zodat bijzondere werkgelegenheid duurzaam blijft behouden.

Leiderschap.
Emma stelt hoge eisen aan zichzelf. Het management geeft het voorbeeld, toont (sociaal) ondernemerschap, flair, lef  en maakt het verschil. Integriteit, ondernemerschap, mensgerichtheid, excellent vakmanschap en werkplezier zijn pijlers van ons leiderschap.

MVO 
Emma participeert in de samenleving en onderneemt verantwoord met goede en eerlijke (fair trade)  producten met respect voor milieu (greening the supply chain). Emma is partner van MVO Nederland en werkt volgens de MVO ISO 26000. Emma voldoet verder aan de ISO 9001-norm en staat op de hoogst trede op de Prestatielader Sociaal Ondernemen (PSO).

Profit.
Financieel rendement is de resultante van alle congruente inspanningen en borgt de bedrijfscontinuïteit en tevreden stakeholders.
 

 

 

Over Emma Safety Footwear BV

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
101 t/m 250
Sector:

MVO activiteiten

Emma Participatie.
Meedoen is het sleutelwoord in de Participatiewet. In de nieuwe participatiemaatschappij staat niemand aan de kant. Emma herkent zich in deze gedachte, gelooft in duurzaamheid, in maatschappelijke integratie: in participatie. De Participatiewet is voor Emma aanleiding haar diep gewortelde ontwikkelingskwaliteit van werknemers aan te bieden aan potentiële medewerkers van de Participatiewet. Ook zij hebben – net als de eigen Emma medewerkers – een zetje in de rug nodig op weg naar arbeid. Dit alles onder het motto “Let’s care more…!”. Recent is hiervoor het bedrijfsonderdeel Emma Participatie opgezet. Hierbij ligt de focus op de ontwikkeling van mensen. Emma zet haar ervaring en expertise op dit vlak in als arbeidsmarktinstrument voor participanten én bedrijven in de regio Zuid - Limburg.

Emma bestaat sinds 1931. Een onderneming die maatschappelijk verantwoord ondernemen net zo belangrijk vindt als winst maken. Duurzaam sociaal ondernemen was bij Emma al praktijk voordat de term überhaupt uitgevonden was.

Emma voldoet aan de hoogste norm ( = trede 3 ) van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). Dit praktische meetinstrument dat in een kwalitatieve audit door TÜV - TNO wordt toegepast, toont aan dat Emma de hoogst mogelijke sociale werkgelegenheidsbijdrage levert. Emma onderscheidt zich in het bieden van passend werk, re-integratie, functie ontwikkeling en "training on the job" en professionele coaching.  Voor meer informatie zie www.emmaparticipatie.nl.

Recycling veiligheidsschoenen.

Emma ziet het als haar plicht het milieu te koesteren. In dit verband voert zij op dit moment met professionele partners een haalbaarheidsonderzoek uit naar de mogelijkheden tot recycling van veiligheidsschoenen. Daarbij strekt de scope zich uit op de gehele branche. Eind dit jaar worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. 

Resultaten MVO MAPS

23 september 2015

MVO Strategie & beleid

MVO Bedrijfsprocessen

MVO Thema’s