Adres

Driebergseweg 16-C
3708 JB Zeist

030 2332218
http://www.eldermans-geerts.nl

Contactpersoon

Eldermans & Geerts Advocaten

Over Eldermans & Geerts Advocaten

Eldermans & Geerts advocaten: betrokken ondernemers Eldermans & Geerts Advocaten werd opgericht in 1979. Wij zijn voornamelijk werkzaam voor: branche-organisaties en daarbij aangesloten ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, in het bijzonder binnen de farmacie, instellingen binnen de gezondheidszorg, ondernemingen in het MKB, particulieren, onder meer op het gebied van bestuursrecht, arbeidsrecht, huurrecht, echtscheiding, alimentatie en omgang. VISIE & WERKWIJZE Wij houden van een no-nonsense benadering, onze adviezen zijn erop gericht om problemen te voorkomen.

Wanneer er zich onverhoopt toch moeilijkheden voordoen, hanteren wij een praktische aanpak bij het vinden van de beste oplossing voor uw probleem. Wij zijn aangesloten bij specialisatieverenigingen om deskundigheid te kunnen waarborgen. Daarnaast beschikken wij over een netwerk van externe deskundigen, ook in het buitenland. SAMENWERKING MET SPECIALISTEN Als ons kantoor niet beschikt over specifieke deskundigheid kunnen zaken, of aspecten daarvan, in overleg worden uitbesteed aan deskundigen, waarmee wij regelmatig samenwerken. De ervaring leert dat deze werkwijze uitermate doelmatig en kostenbesparend is. KWALITEIT Onze professionele aanpak blijkt onder meer uit een onafhankelijke audit die wij elke drie jaar laten uitvoeren via de Nederlandse Orde van Advocaten.

Over Eldermans & Geerts Advocaten

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100

MVO activiteiten

Hieronder treft u informatie aan over de wijze waarop wij invulling geven aan ons streven om een duurzame en maatschappelijk betrokken organisatie te zijn voor onze omgeving, onze cliënten en onze medewerkers. Wij vinden dat belangrijk en bovendien leuk. Daarbij onderscheiden wij de drie P’s van planet, people en profit. Planet • Duurzaam bouwen: ons kantoor is in 2007 volledig gerenoveerd met gebruik van duurzame isolerende materialen; het dak is voorzien van speciale dakpannen die het nestelen van de gierzwaluw mogelijk maakt. • Technische innovatie: onderdeel van de renovatie is een moderne verwarmingsinstallatie met warmtewisselaars en temperatuurvoelers die zich aanpassen aan weersomstandigheden; het kantoor wordt alleen tijdens kantooruren verwarmd op kamertemperatuur; • Ons bos van 5000 m2 met vogelvijver achter het kantoor is voorzien van nestkastjes ingericht door Vogelbescherming Nederland en toevluchtshaven voor kleine dieren; • CO2-uitstoot: mede vanwege de hoeveelheid bomen op ons terrein wordt een deel van de door ons geproduceerde CO² geneutraliseerd; Wij hebben ons energieverbruik en uitstoot van CO2 laten meten met de tools van Climate Neutral Group. Volgens die nulmeting waren wij in 2009 verantwoordelijk voor een uitstoot van ongeveer 52 ton CO2. Vervolgens hebben wij zoveel mogelijk maatregelen genomen om de 'carbon footprint' van onze bedrijfsvoering terug te dringen, waaronder de overstap op groene stroom, het installeren van energiezuinige lampen, en dubbelzijdig printen. Dat heeft inmiddels geleid tot een daling naar 40,66 ton, welke uitstoot wordt gecompenseerd met Gold Standard rechten, die worden aangewend voor de aanleg van windmolenparken in Taiwan en Turkije. Daarvoor is een certificaat verstrekt. Wij werken nu klimaatneutraal. • Energie: E&G betrekt energie bij Greenchoice, een Nederlands energiebedrijf dat 100% duurzame energie levert. • Recycling: papier wordt apart verzameld en gerecycled; E&G verzamelt de gebruikte toners, cartridges en mobiele telefoons en stelt deze voor het verkrijgen van een vergoeding beschikbaar ten behoeve van maatschappelijke projecten; Wij werken eraan om de hoeveelheid papier terug te dringen, waar mogelijk door middel van digitale dossiers. • Vervoer: wij hebben ervoor gekozen om geen leaseauto’s ter beschikking te stellen aan onze werknemers, maar om reizen met het openbaar vervoer of de fiets te stimuleren. Ons kantoor is gevestigd op loopafstand van een NS- en busstation en beschikt over fietsen die worden gebruikt voor lokaal vervoer en woon-werkverkeer; wij zijn actief betrokken bij de uitvoering van een regionaal mobiliteitsconvenant, waardoor slimmer werken (“aan het werk in plaats van in de spits naar het werk”) mogelijk wordt gemaakt. • Duurzaam inkopen: wij kopen zelf zoveel mogelijk in bij bedrijven die MVO hoog in het vaandel hebben staan. Wij proberen bij de aanschaf van alle kantoorbenodigdheden te controleren wat de effecten zijn op ons milieu. Zo gebruiken wij "groene stroom", gerecycled papier en wordt bij de aanschaf van lampen en kantoorbenodigdheden altijd rekening gehouden met het energieverbruik en proberen wij zoveel mogelijk van onze goederen en diensten te betrekken bij aanbieders in onze regio om onnodige vervoerslasten te voorkomen. People Dit onderdeel gaat over onszelf, onze medewerkers en over de manier waarop wij met elkaar samenwerken. Arbeidsomstandigheden: • Wij hechten aan flexibele werktijden en aan een divers personeelsbestand. Verder bieden wij onze mensen een gezonde werkomgeving aan met goede werkplekken en gezond voedsel. • Wij streven een goede balans privé-werk na; overwerk is soms niet te voorkomen, maar geen doel. • Wij maken zoveel mogelijk gebruik van de beschikbare technische mogelijkheden, zodat thuiswerken ook tot de mogelijkheden behoort. • Opleiding en het bijhouden van kennis zien wij als absolute voorwaarde in ons vak en wij en bieden daarvoor faciliteiten en budget, niet alleen voor beroepsgerichte opleidingen; algemene persoonlijke ontwikkeling wordt bij ons gestimuleerd en ondersteund. Verder bieden wij interne en externe opleidingsmogelijkheden. • Het ziekteverzuim binnen ons bedrijf is minimaal; bij gezondheidsklachten bieden wij waar mogelijk en gewenst professionele begeleiding. • Wij verstrekken aan al onze medewerkers ten behoeve van hun gezondheid en vitaliteit een abonnement bij een fitnesscentrum in hun woonplaats. Diversiteitbeleid: • Wij kennen geen glazen plafond. Kwaliteit is bepalend. Leeftijd is geen factor. Bij ons werken mensen met verschillende achtergronden en uiteenlopende interesses. Profit • Via onze kennis en netwerken kunnen wij maatschappelijke organisaties van dienst zijn en een bijdrage leveren aan de lokale samenleving, onder meer in de vorm van belangenloze juridische advisering. • Wij zijn aangesloten bij de stichting “Samen voor Zeist” en nemen deel aan de ‘Beursvloer’ , een jaarlijks evenement waar bedrijven en maatschappelijke organisaties onderling diensten vragen en aanbieden. • Een aantal van onze medewerkers vervult een bestuursfunctie in lokale en regionale verenigingen. • Wij vinden het leuk om te werken voor opdrachtgevers die zich ook gebonden voelen om "maatschappelijk verantwoord” te ondernemen en die - net als wij - voor de vraag staan hoe die verantwoordelijkheid zo effectief mogelijk vorm te geven. Wij delen graag ervaringen.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.