Dubois & Co. Registeraccountants

Over Dubois & Co. Registeraccountants

Dubois & Co Registeraccountants heeft een betrokken en sterk maatschappelijk profiel en mag veel toonaangevende org

anisaties tot haar klanten rekenen met name in de not-for-profit sector en in de dienstverlening.

Dubois & Co. is een middelgroot accountants- en adviesbureau. De kernactiviteit vormt de controle van jaarrekeningen. De advisering richt zich op de verbetering van het financieel management en de interne beheersing. Daarnaast adviseert het kantoor veel ondernemingsraden, vaak bij complexe adviesaanvragen.

Over Dubois & Co. Registeraccountants

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100

MVO activiteiten

Maatschappelijk en sociaal statuut

Bedrijfs-CAO Klokkeluidersregeling

Interne gedragscode en maatschappelijke klantacceptatieprocedure

Ondernemingsraad met ruime bevoegdheden. Instemmingsrecht van voltallig personeel bij belangrijke bedrijfsbesluiten.

Stimulering maatschappelijke nevenfuncties door medewerkers.

Structurele bijdragen aan goede doelen.

Groen energiebeleid, papierbeleid en bedrijfsrestaurant.

Ondersteuning bij de opzet en beoordeling van maatschappelijke jaarverslagen.

Verzorgen van lezingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.