Diverzio

Over Diverzio

Diverzio zet zich in voor gezonder, smakelijker, duurzamer eten en drinken voor kwetsbare groepen in de zorg: patiënten en bewoners in ziekenhuizen, ouderenzorg en GGZ. Diverzio staat voor Duurzame Inkoop, Vers voedsel, gezonde Economie in de Regio voor Zorg Instellingen en Overheid.

Betaalbaarheid en kwaliteit van eten en drinken
Meer efficiency door betere afstemming van inkoop en menubereiding op de behoeften van cliënten, en besparing door minder verlies, verspilling en afval.

Kwaliteit van leven en zorg
Verbetering van smaak, beleving en ambiance van eten en drinken binnen instellingen ondersteunt aantoonbaar de preventie van ondervoeding bij ouderen. Gewichtsverlies, dure dieetvoeding en supplementen, huidproblematieken en gebrek aan mobiliteit zijn allemaal elementen die verbeterd kunnen worden.

Duurzaamheid
Op maat ingekocht regionaal en duurzaam eten helpt de reductie van voedselkilometers (CO2-uitstoot) en zorgt voor meer transparantie en zorgvuldig gebruik van bronnen in de voedselproductie. Wij werken aan reductie van voedselverspilling door betere afstemming van inkoop, interne processen, betere bereidingstechnieken, smaakvolle menu’s en optimale afstemming naar de behoefte van clienten; patiënten,bewoners, personeel en gasten.

Regionale economie en regionale voedselketens
Wij bevorderen de economische impuls voor regionale ketenpartijen (boeren, verwerkers, leveranciers, cateraars, instellingen). Een kortere lijn tussen voedselproducenten en consumenten en meer marktinvloed voor de boeren. We streven naar een gezonde economische basis voor regionale voedselproductie voor de korte en lange termijn.

Over Diverzio

Type organisatie:
Maatschappelijke onderneming
Aantal medewerkers:
2 t/m 10
Sector:

MVO activiteiten

In het landelijke programma Duurzaam en Gezond aan Tafel, kunnen groepen zorgorganisaties binnen een jaar hun kwaliteit verbeteren, gelukkiger eters hebben, de helft minder voedsel verspillen, duurzamer inkopen en kosten besparen: minstens € 50.000,- per organisatie.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.