Adres

Van Pallandtstraat 9
6814 GM ARNHEM
Nederland
088 34 67 568
http://www.dgmr.nl

Contactpersoon

DGMR

Over DGMR

Adviesbureau bouw, industrie, verkeer, milieu en software DGMR werkt aan een duurzame woon- en werkomgeving. Wij adviseren overheden en bedrijven in beleidsontwikkeling en op diverse gespecialiseerde technische vakgebieden. Voorbeelden: milieubeleid, klimaat en energie, duurzame gebiedsontwikkeling, duurzaam bouwen, duurzaam ondernemen, duurzame mobiliteit, bouwfysica, brandveiligheid, geveltechniek, trillingstechniek, vergunningen, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid. DGMR heeft vestigingen in Den Haag, Arnhem, Drachten en Sittard.

Over DGMR

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
101 t/m 250
Sector:

MVO activiteiten

DGMR werkt actief aan een duurzame bedrijfsvoering. Jaarlijks wordt een actieplan opgesteld met maatregelen voor People, Planet en Profit. Voorbeelden zijn het beperken van autokilometers, A- en B-label leaseauto’s, energiebesparing kantoorpanden, beperking papiergebruik, een sociaal personeelsbeleid etc. Medewerkers worden hierbij actief betrokken. Een milieumanagementsysteem is aanwezig (ISO14001 certificering). Via diverse fora wordt ook bij andere partijen MVO onder de aandacht gebracht.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.