Adres

Nikkelstraat 17
2984 AM RIDDERKERK
Nederland
0180802100
http://www.coors.nl

Contactpersoon

Coors Interieurbouw

Over Coors Interieurbouw

Coors Interieurbouw is een nationaal opererende organisatie gericht op de ontwikkeling, verkoop en productie van retail- en bouwgerelateerde interieurprojecten. Deze projecten kunnen zowel turnkey als zelfstandig worden uitgevoerd, altijd voor gerenommeerde opdrachtgevers, in de volgende sectoren: kantoren, retail, onderwijs, care, bibliotheken, horeca, musea, overheid en semi overheid. Coors Interieurbouw bestaat dit jaar 80 jaar, er werken 50 zeer betrokken en vakkundige collega's en er wordt gewerkt met een certificering voor V.C.A., F.S.C. en K.A.M.

Over Coors Interieurbouw

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100
Sector:

MVO activiteiten

Coors is lid van de CBM en conformeert zich aan het MVO beleid van de CBM:

1. Het bevorderen van het gebruik van gecertificeerd hout en het bevorderen en faciliteren van procescertificering. De CBM is supporter van het actieplan “Bewust met hout”, een initiatief van Koninklijke VVNH en NBvT. Supporters van dit actieplan helpen de overstap naar duurzaam geproduceerd hout en houtproducten te vereenvoudigen, stimuleren ondernemers in de keten de duurzame keuze te maken en leveren een bijdrage aan de promotie van duurzaam geproduceerd hout en houtproducten. Verder heeft de CBM een handboek procescertificering FSC en PEFC laten ontwikkelen. Dit ondersteunt CBM-leden bij de invoering van een procescertificaat van het FSC- of PEFC-certificatiesysteem.

2. Vergroten van de kennis van milieubelasting van producten. Hiermee ondersteunt de CBM de leden bij de keuze van materialen in de productontwikkelingsfase. Er worden cursussen “Duurzame productontwikkeling” gegeven door de TU Delft. In de cursus wordt door middel van het uitvoeren van life cycle analyses (LCA’s) op objectieve wijze vastgesteld welke milieudruk producten hebben en wordt duidelijk door welke veranderingen van de gebruikte materialen, de milieudruk verminderd kan worden. Verder wordt aandacht besteed aan de goede balans tussen milieudruk, kwaliteit, esthetiek en marketing.

3. Bevorderen van vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van werknemers. De CBM werkt samen met de werknemersorganisaties aan de ontwikkeling van de Arbocatalogus. In de Arbocatalogus staan oplossingen voor de risico’s: gevaarlijke stoffen, houtstof, machineveiligheid, geluid, fysieke belasting en werkdruk. Daarnaast doet de CBM mee met het bewustwordingsproject machineveiligheid “Hou ’t veilig”. Tenslotte is de CBM bestuurlijk actief binnen de SSWM, de scholings- en werkgelegenheidsstichting in onze sector. Binnen de SSWM worden tal van initiatieven genomen ter bevordering van de ontwikkeling van werknemers, zoals EVC en scholing.

4. Vergroten van kennis van lakken en lijmen en bevorderen van gebruik van duurzamere lakken en lijmen door middel van onderzoek en voorlichtingsbijeenkomsten.

5. Energiegebruik verminderen door lokaal produceren, het gebruik van hout (CO2-neutraal), transportbewegingen te optimaliseren en door energietips.

6. Als maatschappelijke partner ondersteuning geven aan de Vliegende meubelmakers. De Vliegende Meubelmakers is een onafhankelijke stichting met als doel het bieden van hulp aan projecten in ontwikkelingslanden door inzet van meubelmakers op vrijwillige basis en in samenwerking met de lokale bevolking.

7. Als maatschappelijke partner in 2012 ondersteuning geven aan Energy4All vanwege het 100-jarige jubileum van de CBM. Energy4All is een stichting die zich ervoor inzet dat energiestofwisselingsziekten algemeen bekend worden in Nederland en dat er een medicijn komt om deze ziekten te stoppen. De slogan voor 2012 is “CBM 100 jaar energie in interieurbouw en meubelindustrie”.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.