Conpax total packaging

Over Conpax total packaging

Conpax is een totaalleverancier op het gebied van verpakkingen en disposables. We bieden totaaloplossingen die bestaan uit naadloos op elkaar afgestemde machines, materialen (disposables, kartonnages en folie) en technische ondersteuning.

 

Voor Conpax is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen iets vanzelfsprekends. Immers, Conpax is een onderdeel van de huidige samenleving en neemt daarvoor ook zijn verantwoordelijkheid. Conpax probeert zo veel mogelijk een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van de omgeving, klanten, personeel en leveranciers, zodat dit uiteindelijk weer een positieve invloed heeft op de maatschappij.

 

Om deze reden heeft Conpax een MVO-beleid opgesteld en een assortiment biologisch afbreekbare verpakkingen in zijn assortiment, onder de naam Conpax Green, www.conpaxgreen.com.

 

Daarnaast zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een methodiek om uit te rekenen hoe groot de milieubelasting van een verpakking en disposables nu daadwerkelijk is. Kernwoorden hierbij zijn onafhankelijkheid, transparantie en earth. Meer hierover is te lezen op www.screen4green.nl

Over Conpax total packaging

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100
Sector:

MVO activiteiten

Energie en klimaat

Met een eigen folieproductie en -conversie is Conpax zich bewust van het feit dat energie besparen essentieel is. In nauw overleg met onder andere de plaatselijke overheden wordt er gedaan aan warmtewinning en hergebruik. De warmte die opgewekt wordt ten behoeve van de folieproductie en de warmte die vrijkomt vanuit de compressorruimte, worden gebruikt voor ruimteverwarming.
Enkele jaren geleden is een compleet nieuw isolerend dak aangebracht in combinatie met een HR-verwarmingsinstallatie. Maar ook zijn op grote schaal gelijkstroommotoren vervangen door energiezuiniger draaistroommotoren.
Op de kantoren is het personeel bewust gemaakt van de manieren waarop energie kan worden bespaard, zoals met verlichting, verwarming, elektriciteitsgebruik. In de magazijnen wordt gebruik gemaakt van spaarverlichting in combinatie met bewegingsmelders.

Medewerkers

Conpax is een sociale organisatie. Zo krijgen werknemers de kans om op een breed vlak cursussen te volgen, waardoor ze zichzelf nog beter kunnen ontplooien in de organisatie en richting relaties.
Bovendien is er een centrale ondernemingsraad die zich actief inzet.
De onderlinge band van het personeel en de band met het bedrijf wordt duurzaam versterkt door o.a. jaarlijks georganiseerde sociale evenementen en interne nieuwsbrieven.

Veiligheid

Binnen de folieproductie, folieconversie, kartonnage en het magazijn staat veiligheid voorop. Werknemers zijn verplicht om veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het dragen van haarnetjes, handschoenen, kleding tot en met speciale schoenen. Deze kleding wordt verstrekt door Conpax zelf en ook regelmatig gecontroleerd. De machines waarmee gewerkt worden, voldoen aan alle Europese richtlijnen. Een speciale arbo- en milieucoördinator is verantwoordelijk voor de naleving. Mede daardoor is het aantal bedrijfsongevallen minimaal.

Milieu

Conpax werkt zo milieubewust mogelijk. In zowel de folie- als de kartonproductie wordt afval 100% gerecycled. Bij de folieproductie is er zelfs sprake van een volledig gesloten systeem, omdat de recyclaten ook weer zelf ingezet worden.Er wordt gebruik gemaakt van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen en milieuvriendelijke smeermiddelen voor de machines. Afval wordt gescheiden ingezameld. Zo staan bv. op alle kantoren papierbakken voor een aparte inzameling en wordt zelfs vervuilde en schone kunststoffolie van elkaar gescheiden.

Ook bij de keuze voor de auto's en vrachtwagens van Conpax is rekening gehouden met het milieu. De vrachtwagen in Druten is een Iveco Ecodaily. Hij voldoet aan de op dit moment hoogst haalbare milieunorm voor vrachtwagens, te weten de EEV oftewel Environmentally friendly Enhanced Vehicle. Dat is een strengere norm dan de Europese wettelijke minimumvereisten van Euro V. De Iveco Ecodaily is een voertuig met een absoluut en verregaand respect voor ecologie, zonder toegevingen op het vlak van prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Daarnaast worden de negen monteursbussen van Conpax Verpakkingstechniek op de korte termijn vervangen door de Volkswagen Caddy Maxi's (bestelauto van het jaar 2009). Conpax heeft voor deze wagens gekozen, omdat ze dezelfde hoeveelheid servicematerialen en -gereedschappen bij een veel lager brandstofgebruik en CO2-uitstoot kunnen vervoeren.

Milieuvriendelijke verpakkingen
De vraag naar milieuvriendelijke verpakkingen neemt steeds meer toe. Ook Conpax speelt daar op in. Zo heeft Conpax Verpakkingen een aantal biologisch afbreekbare producten in het assortiment, zoals bordjes, bestek en schalen, onder de naam Conpax Green. Conpax Kartonnages biedt hele goede alternatieven voor kunststof verpakkingen en disposables, als bv. snackbakjes. Met het aanbieden van deze producten probeert Conpax ook zijn klanten bewuster te maken van hun directe en indirecte invloed op het milieu.

Ondernemen tegen armoede

Conpax heeft er bewust voor gekozen, om projecten daar te steunen, waar de nood het hoogst en de hulp aantoonbaar effectief is. Uit dien hoofde ondersteunt zij o.a. het werk in het AIDS-weeshuis "LeboneLand" in Zuid-Afrika. Naast directe bijdragen in de beheerskosten van dit fantastische initiatief, is Conpax eind 2008 gestart met het (laten) geven van wekelijkse computerlessen aan tientallen wat oudere kinderen, om ook hun kansen op school en bij het verlaten van het weeshuis te verbeteren.  Kijkt u eens op www.lebonevillage.com en wordt net zo enthousiast als Conpax. In het naaste verleden heeft Conpax ook actief bijgedragen aan het werk van de stichting KidsRights, die op een gelijksoortige maar veel grootschaliger basis werkt.

 

Kinderarbeid

Het aanbieden van concepten en producten met een optimale prijs-/kwaliteitsverhouding is één van de belangrijkste doelstellingen van Conpax. Dat impliceert, dat veel van onze producten geproduceerd worden door en met partners in o.a. Azië.

Omdat Conpax elke vorm van kinderarbeid als onaanvaardbaar beschouwd, eist zij van haar partners een schriftelijke verklaring, dat deze géén gebruik maken van kinderarbeid, zoals dat door de International Labour Organisation (ILO) wordt omschreven.

Daarnaast laten wij steeksproefsgewijs controleren, of daar ook inderdaad de hand aan gehouden wordt, en doen dat bij onze belangrijkste partners ook zelf. Wanneer  er inbreuk op de verklaring geconstateerd wordt, verbreken wij de relatie.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.