Adres

Raadhuisstraat 82
5582JG WAALRE
Nederland
0715623370
http://www.compare2compete.com

Contactpersoon

Compare to Compete

Over Compare to Compete

Compare to Compete ondersteunt de gerichte verbetering van organisaties aan de hand van een beproefd concept. In een benchmark vergelijken de deelnemers de eigen prestaties met die van de andere deelnemers met als doel aanknopingspunten te vinden voor verbetering en op basis daarvan verbeteringen te realiseren. Compare to compete ondersteunt de gerichte verbetering van uw organisatie, aan de hand van een beproefd concept gebaseerd op benchmarken. Dit concept stelt organisaties in staat om periodiek een vergelijking te maken met collega-organisaties.
Benchmarks die zijn afgestemd op de behoefte van de deelnemers, waar de deelnemers belangrijke managementinformatie aan ontlenen. In overleg met de collega-deelnemers worden de prestatie-indicatoren vastgesteld: meetbare aspecten die de kwaliteit en doelmatigheid van de gebenchmarkte processen inzichtelijk maken. Daarna vindt het invoeren van de prestaties en het vergelijken ervan geheel online plaats in Combo, onze geïntegreerde vergelijkingsapplicatie.

Over Compare to Compete

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
2 t/m 10
Sector:

MVO activiteiten

Het actief bijeenbrengen van organisaties, die toekomstgericht van elkaar willen leren op het gebied van MVO. Op aanvraag en op eigen initiatief zetten wij benchmarks (besloten en open) op waarin deelnemers (peers) hun best practices vinden en kunnen delen. Wij noemen dat 'compare to compete'. Het realiseren van doelstellingen achter MVO en duurzaamheidsprogramma's is een leerproces waarin je van peers kunt leren, en successen moet vieren. Wij versnellen en vereenvoudigen dit leerproces (identificatie best practices en kennisdeling), door inspanningen en resultaten onderling te vergelijken (benchmarken). Zodoende zijn resources, financiën en kennis efficiënter in te zetten, waarmee het draagvlak voor MVO wordt verstevigd.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.