Adres

Antwerpseweg 8
2803 PB GOUDA
Nederland
0182648000
http://www.centric.eu

Contactpersoon

Centric

Over Centric

Door diepgaande kennis van IT te koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen, onderscheidt Centric zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners. Centric telt ruim 4.500 medewerkers en biedt Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing en Staffing Services. Met gekwalificeerde professionals, technologische oplossingen en IT- en administratieve dienstverlening, zorgt Centric ervoor dat klanten zich op hun kerntaken kunnen richten.

Centric gelooft in de kracht van innovatie als aanjager van duurzame groei. We verbinden hiervoor professionals, partners en klanten, zodat zij hun talenten, kennis en ideeën met elkaar kunnen delen. Deze samenwerking resulteert in innovatieve, pragmatische oplossingen, die bijdragen aan verantwoorde groei van de organisatie en stabiliteit voor onze klanten en medewerkers.

Over Centric

Type organisatie:
Grote (internationale) onderneming
Aantal medewerkers:
500+

MVO activiteiten

Uitgebreide informatie vindt u op www.centric.eu/mvo. Centric heeft vijf pijlers bepaald op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen: Duurzame innovatie De (door)ontwikkeling van producten en diensten die onze klanten helpen duurzamer te ondernemen. Bijvoorbeeld door oplossingen die bedrijfsprocessen efficiënter maken, of die een bijdrage leveren aan een goede balans tussen werk en privé. Energie en CO2 reductie Centric heeft onlangs de MJA ondertekend, waarin we ons committeren aan een energiereductie van 2% per jaar. Om dit te bereiken wordt onder andere een duurzaam mobiliteitsplan ontwikkeld in 2010. Duurzaam inkopen Centric wil duurzaamheidsaspecten mee laten wegen in de aankoop van producten en diensten van leveranciers. Goed leiderschap en HR De kernwaarden van Centric borgen in belangrijke mate de cultuur van respect, nuchterheid en goed werk willen leveren. Medewerkers worden aangemoedigd om door te groeien, waarbij de prestaties van de medewerkers zwaarder tellen dan de diploma’s. Ook investeert Centric in relaties met hogescholen door kennis te delen, onder andere door het aanbieden van interessante stageplaatsen en gastcolleges. Transparantie en communicatie Centric vindt het essentieel om kennis en maatschappelijk bewustzijn met elkaar te delen. Intern onder de medewerkers, maar voor ook extern onder klanten en partners. Onder de noemer ‘Sharing ideas' probeert Centric haar kennis en maatschappelijk besef met een positieve insteek te verspreiden.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.