Brandwijk Kerstpakketten | Promo.nl

Over Brandwijk Kerstpakketten | Promo.nl

Brandwijk Kerstpakketten | Promo.nl:
“de duurzaamste in de branche”

Al ruim tien jaar is Brandwijk | Promo.nl koploper in de branche op het gebied van duurzaamheid.

 

Ondernemen met visie en verantwoordelijkheid

Als leverancier van kerstpakketten, relatiegeschenken en promotionele artikelen streeft de Brandwijk-groep naar een geleidelijke groei van haar onderneming. Hierbij let Brandwijk permanent op een verantwoorde balans tussen mensen, milieu en winst (People Planet Profit). De gezondheid, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden van haar medewerkers en de gevolgen van haar activiteiten op het milieu spelen een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. Niet alleen in woorden maar vooral geëffectueerd in een groot aantal daden:

Over Brandwijk Kerstpakketten | Promo.nl

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
2 t/m 10
Sector:

MVO activiteiten

People                                                                                                                              

De Brandwijk-groep hanteert gelijkheid in mogelijkheden en behandeling voor alle werknemers, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, religie, politieke voorkeur, nationaliteit, sociale achtergrond of enige andere onderscheidende kenmerken. Brandwijk ziet erop toe dat alle processen verlopen onder omstandigheden waarin voldoende en adequaat rekening wordt gehouden met de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen. Brandwijk biedt haar medewerkers de gelegenheid zich via opleidingen verder te ontwikkelen. Extern zal de Brandwijk-groep niet accepteren dat bij haar leveranciers kinderarbeid of dwangarbeid plaatsvindt.

Brandwijk in actie:

 • De Normaalste Zaak

Dick Brandwijk is persoonlijk actief als ambassadeur van “De Normaalste Zaak”. Regelmatig stelt Brandwijk zijn pand om niet ter beschikking voor bijeenkomsten. “De Normaalste Zaak” is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het “de normaalste zaak” vinden dat iedereen de kans moet krijgen naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. ‘Inclusief ondernemen’ noemen we dat. Samen met Jaco (medewerker), een jongen met een hoge dwarslaesie, bezoekt Dick Brandwijk persoonlijk gemeenten en bedrijven om deze te motiveren om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven op de arbeidsmarkt.

 • Mantelzorg certificering

Brandwijk begeleidt en ondersteunt actief haar eigen werknemers die naast hun baan een mantelzorgtaak hebben. 

Planet                                                                                                                          

Op tal van onderdelen binnen haar bedrijfsvoering is de Brandwijk-groep actief in het verantwoord omgaan met het milieu. Hierbij wordt gelet op het energieverbruik, het scheiden van afval en het afvoeren van chemisch afval. In het bedrijfspand zijn een groot aantal zaken gerealiseerd die bovenstaand uitgangspunt versterken.

Brandwijk in actie:

 • Bedrijfspand

In 2008 startte de bouw van een nieuw, milieuvriendelijk en duurzaam bedrijfspand. Medio 2010 opende Brandwijk in Zaltbommel dit nieuwe pand. Een kroon op het werk van drie decennia innovatief en verantwoord ondernemen. In een economisch moeilijke periode toch investeren in een nieuw bedrijfspand, een krachtiger vertrouwen in een onderneming en product kan niet worden uitgedrukt.

In het nieuwe bedrijfspand is voor de ventilatie van de ruimten een warmte terugwinunit geplaatst met een rendement van 90%. Deze installatie zuigt de koude lucht van buiten aan die wordt verwarmd door de lucht welke wordt afgezogen uit de ruimten. Hierdoor is geen energie meer nodig uit aardgas. Het verwarmen en koelen van de verschillende ruimten geschiedt door middel van een warmtepompsysteem waardoor zeer efficiënt wordt omgegaan met energie. Door deze maatregelen ontstaat een zeer energiezuinig gebouw, met een voortreffelijk leef- en werkklimaat.

Daarnaast zijn Ecoiletten in het nieuwe pand geplaatst. De toiletten worden ingericht op een duurzame en milieuvriendelijke manier op basis van hygiëne, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor wordt 70% minder water gebruikt en wordt de CO2 belasting met bijna 50% gereduceerd.

Ook kwamen er door het hele pand bewegingsmelders die zorgen dat de verlichting alleen brandt wanneer het nodig is.

 • Sealmachine

In het productieproces werd een nieuwe besparende sealmachine geïmplementeerd. Deze vernieuwde sealmachine werd aangeschaft om het verbruik van plastic en daarmee restafval aanzienlijk te reduceren. Maar ook om efficiënter te kunnen werken. Deze machine gebruikt voor het insealen van pallets veel minder plastic.

Bij het gebruik van deze sealmachine blijft er slechts een tennisbal aan plastic over, daar waar bij de oude machine een voetbal aan plastic achterliet.

 • Leverancierskeuze

Brandwijk werkt samen met vaste leveranciers die voldoen aan haar eisen en voorwaarden. Brandwijk laat haar leveranciers de Code of Conduct onderschrijven. Hierin staat o.a. opgenomen dat zij de mensenrechten en het milieu respecteren en hierna handelen.
Deze verbondenheid en samenwerking stelt ons in staat snel te anticiperen en speelt ook een belangrijke rol in de kwaliteitsbewaking.

Daarbij levert Brandwijk nooit rechtstreeks van leverancier naar klant. Pas na een eigen intensieve kwaliteitsinspectie gaan de producten naar de klant.

Deze inspecties vinden plaats bij onze vaste transporteur gevestigd tegenover Brandwijk in Zaltbommel en waarmee meteen een aanzienlijk transport en CO2 reductie is gerealiseerd.

Profit                                                                                                                           

Brandwijk hanteert een bedrijfsvoering die de continuïteit van het bedrijf waarborgt. Zaken als werkgelegenheid, maatschappelijke betrokkenheid en de economische effecten van haar diensten en producten zijn voor Brandwijk van groot belang. Brandwijk handelt op basis van fairness aangaande alle onderdelen van het ondernemen voor alle stakeholders.

Brandwijk in actie:

 • Ambassadeur DeLaMar Theater

Bij het verpakken van kerst-/themapakketten voegen wij vouchers toe van geselecteerde partners. Hiermee ondersteunen we het DeLaMar theater en cultuur in zijn algemeenheid.

 • Specifieke doelgroep ondersteuning

Alle overgebleven producten van het kerstpakkettenseizoen worden na afloop beschikbaar gesteld aan kerken en goede doelen in de omgeving. (o.a. aan de voedselbank en de regionale ouderenzorg)

 • Goede doelen pakketten

Brandwijk brengt de mogelijkheid van goede doelen pakketten onder de aandacht van zijn klanten. Hierdoor steunt men met het kerstpakket tevens het goede doel.

Brandwijk werkt samen met verschillende leveranciers die een gedeelte van de opbrengst doorgeven aan goede doelen. U steunt dus niet alleen het goede doel, maar straalt ook uit dat u sociaal verantwoordelijk bent.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Harlekijntjes drop – deel van de omzet wordt gedoneerd aan CliniClowns.
 • FairTrade – eerlijke handel, ondersteunt kansarme boeren.
 • Food-lijn “Voor Elkaar” – een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan goede doelen in Nederland. Welk goed doel?  Dat mag de ontvanger beslissen.
  Ga naar de site genoemd op de verpakking en breng je stem uit op het goede doel dat jou het meeste aanspreekt.

Een kerstpakket dat met een kleine moeite veel anderen mee laat genieten.
Zo geeft u met uw kerstpakket ook invulling aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 • WOO Cares
 • Kenya Care

 

 • “Stichting even iets anders”

De doelstelling van “Stichting even iets anders” is activiteiten organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Waarbij zij het accent leggen op bevordering van de integratie in de maatschappij.

Brandwijk biedt verschillende producten aan in zijn collectie afkomstig van de “stichting even iets anders”

Certificeringen

Een duidelijk duurzaam beleid vraagt om erkenning.
Er is hard gewerkt aan duurzaamheid en Brandwijk is er dan ook trots op dat in de afgelopen jaren de volgende certificaten zijn toegekend.

 • MVO PPP
 • ISO9001
 • FIRA Brons
 • CO2 Prestatieladder niveau 3
 • EPPA-zilver

De onderneming is als enige in haar branche gecertificeerd voor MVO PPP, ISO9001, FIRA Brons en niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. Door onze expertise op het gebied van certificeringen heeft ons bedrijf in 2014 een leidende rol gespeeld bij de pilot over Europese certificeringsregels. Brandwijk is bovendien EPPA-zilver (European Promotional Product Association) MVO gecertificeerd. In Europa is slechts een handvol ondernemingen gecertificeerd.

Ook op productniveau speelt duurzaamheid een substantiële rol. Zowel in kerstpakketten als in relatiegeschenken biedt Brandwijk | Promo.nl een groot assortiment duurzame producten.

Steeds meer ondernemingen en organisaties kiezen voor milieubesparende thema’s of artikelen.

Ook bij het samenstellen van de collectie wordt steeds opnieuw gezocht naar een breed scala aan duurzame producten.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.