Adres

Jaap Bijzerweg 4
3446 CR WOERDEN
Nederland
0348 448743
http://www.wulverhorst.com

Contactpersoon

Bouw- en Aannemingsbedrijf Wulverhorst BV

Over Bouw- en Aannemingsbedrijf Wulverhorst BV

Bouw- en aannemingsbedriijf Wulverhorst is de aannemer waar u naar zoekt voor het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van bouw, verbouw, nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie. Ons bedrijf levert graag een product op maat dat voldoet aan de wensen van haar opdrachtgevers. Hierbij proberen we tevens rekening te houden met mens en milieu. Onze ervaring in bouwactiviteiten vindt ruim 80 jaar geleden zijn oorsprong. Wulverhorst BV beschikt over mensen met ruime ervaring en uitgebreide kennis op het gebied van kwalitatief en duurzaam bouwen, onderhoud en regelgeving.
Door deze vakkennis, persoonlijke benadering, efficient werken, korte communicatielijnen, degelijk advies en hoogstaande kwaliteit is Wulverhorst BV een organisatie waar u prettig en met voldoening mee kunt samenwerken. Onze opdrachtgevers zijn met name bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren.

Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bouw- en Aannemingsbedrijf Wulverhorst BV is een allround aannemingsbedrijf dat zich met name richt op renovatie, onderhoud, verbouw en service. Dit maakt Wulverhorst BV een totaalaanbieder in zijn segment. Wulverhorst BV wil als bedrijf bijdragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is partner van MVO Nederland. Milieu en duurzaamheid Wij realiseren ons dat de bouw een grote impact heeft op duurzaamheid. Tevens is het milieu in de bouw een belangrijk thema. Bouwafval, emissie naar lucht, bodem en water, grondstoffen- en energiegebruik hebben een groot effect op het milieu en vaak ook op de gezondheid. Van alle grondstoffen in de wereld wordt 50% gebruikt in het bouwproces. Bovendien is de gebouwde omgeving goed voor een derde van alle broeikasemissies. Bouwafval is een van de grootste afvalstromen. Bouw- en Aannemingsbedrijf Wulverhorst BV wil aandacht schenken aan het verduurzamen van het bouwproces. Concreet betekent dit dat wij:
 • Uitsluitend houtproducten met een FSC, PEFC en keurhout certificaat gebruiken.
 • Milieubelasting zoveel mogelijk voorkomen en willen beperken.
 • Hoeveelheid bouw- en sloopafval trachten terug te dringen.
 • Het door ons afgevoerde bouw- en sloopafval wordt maximaal hergebruik middels recycling van ingezamelde afvalstoffen, 100% recycling van hout, gips, puin, kunststoffen en folies, papier, karton, glas, ferro & non ferro.
 • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en duurzaam inkopen en dit intern willen waarborgen binnen 6 maanden.
 • Onze bedrijfsvoering zodanig inrichten dat deze overeenkomstig is met de wettelijke verplichtingen afkomstig uit de Nederland van kracht zijnde wetgeving.
 • Cradle to Cradle ontwerpen en bouwen waar mogelijk zo veel mogelijk promoten.
 • Streven naar verlaging van het energiegebruik in onze vestiging. Het gebruiken van groene stroom binnen 6 maanden.

People Samenwerken met elkaar, onze medewerkers, onderaannemers, inleenkrachten (en leveranciers), opdrachtgevers en met adviseurs doen we elke dag. Wij streven naar uiterst goede, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor iedereen in het proces. Bouw- en Aannemingsbedrijf Wulverhorst BV streeft naar::
 • Behoud van onze ‘veiligheidscultuur’ met nul ongevallen.
 • Iedere medewerker heeft recht op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en alles moet er dan ook op gericht zijn om persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid te voorkomen.
 • Integriteit binnen de gehele organisatie.
 • De juiste persoon op de juiste plaats binnen de organisatie.
 • Delen van kennis, stimuleren van verdere ontplooiing.
 • Prettige omgang met elkaar, met opdrachtgevers en leveranciers.
 • Het hebben en onderhouden van een goede relatie met klanten, leveranciers en onderaannemers.List item 1
 • Alles in het werk stellen om aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze opdrachtgevers te voldoen.

Maatschappij Door middel van sponsoring en deelname aan maatschappelijke projecten geven we vorm aan onze verantwoordelijkheid jegens de maatschappij. Voorbeelden:
 • Diverse sponsoring van plaatselijke voetbalvereniging.
 • Sponsoring van startende muzikant.
 • Sponsoring van een deelnemer Alpe d’HuZes (strijd tegen kanker)

Over Bouw- en Aannemingsbedrijf Wulverhorst BV

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
2 t/m 10
Sector:

MVO activiteiten

Verantwoordelijk omgaan met afvalstromen en materiaalkeuzes.
Kiezen voor duurzaam.
Eerlijk en oprecht omgaan met klanten, personeel, partners en overige contacten. Behandel elkaar zoals je zelf behandeld zou willen worden.

Resultaten MVO MAPS

10 oktober 2017

MVO Strategie & beleid

MVO Bedrijfsprocessen

MVO Thema’s