Adres

Storkstraat 1 -3
2722 NN Zoetermeer
Nederland
0793301000
http://www.blomsma.nl

Contactpersoon

Blomsma Print & Sign

Over Blomsma Print & Sign

Bedrijfsprofiel

De Blomsma Groep, gestart in 1979 en nu bestaande uit zo'n 90 medewerkers, heeft haar activiteiten opgedeeld over 5 zelfstandig opererende divisies die onderling veel van elkaars expertise en capaciteiten gebruikmaken.

De divisies van de Blomsma Groep verzorgen, ieder op haar eigen vakgebied, oplossingen op het gebied van visuele communicatie door het gebruiken van een gezamenlijk hoogwaardig digitaal printmachinepark en zeefdruk faciliteiten. Van klein formaat op papier tot megagrote afbeeldingen van honderden vierkante meters op gevels van gebouwen en speciale garantie-toepassingen in de offshore industrie, Blomsma regelt het vanaf inventarisatie, advies vanuit de klantbehoefte tot en met het aanbrengen op locatie.

Onze missie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen middels voortdurend innoveren van producten en diensten in een win-win situatie met de klant, teneinde de continuïteit van de onderneming te waarborgen en de klant meer te geven dan waar hij op had gerekend in kwaliteit en meedenken in oplossingen.

Familiebedrijf

Als familiebedrijf vinden wij continuïteit van de onderneming en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belangrijk. Reeds voordat de term MVO bestond acteerden wij zo. Duurzaamheid en veilig werken staan bij ons hoog in het vaandel. Waarbij een praktische insteek en nuchter, zakelijk verstand altijd de basis blijven.

Bevlogenheid met de per divisie onderscheiden vakgebieden zorgt ervoor dat wij op al deze terreinen nationaal vooraan meelopen of zelfs marktleider zijn. Om deze positie te behouden wordt voortdurend geïnnoveerd in toepassingen, producten, processen en machines. Op het gebied van veiligheidskundige signaleringen wordt actief geparticipeerd in normcommissies bij NEN en ISO.

 

Over Blomsma Print & Sign

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100

MVO activiteiten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: MVO beleid

Blomsma PrintMedia hecht grote waarde aan MVO. Het MVO beleid is een speerpunt binnen onze missie en is gebaseerd op de waarden People, Planet en Profit.

People: de mens centraal

De mens staat centraal in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Daarom investeren wij in het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en hun omgeving. Groeikansen bieden wij volgens het ‘leven lang leren’-model. Ook aan kansarme arbeidskrachten zoals Wajongers bieden wij de mogelijkheid bij ons te werken en zich te ontplooien. Voor VMBO-, MBO- en HBO-studenten creëren wij stageplekken en via het Werkgevers Service Punt WGSP plaatsen wij stagiaires/ medewerkers. Wij participeren in het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven SOB en sponsoren instellingen die opkomen voor kansarme wereldbewoners.

Planet: milieuvriendelijke productie

Milieu en maatschappij zijn onlosmakelijk verbonden. Vanuit betrokken ondernemerschap investeren wij op verschillende manieren in milieuvriendelijke middelen. Daardoor kunnen wij verantwoord omgaan met de gevolgen voor het milieu en de omgeving. Op onze kantoor- en productieafdelingen wordt geprint op FSC-papier en PVC-vrije materialen en worden afvalstromen voor inkt, toner en papier gescheiden. Onze machines gebruiken een voor het milieu minder schadelijke UV technologie en onze productieruimtes zijn geconditioneerd tegen onnodig energieverlies. Onnodig transport wordt voorkomen door gebruikmaking van een Track & Trace systeem en ons wagenpark bevat hybride bedrijfsauto´s. Ook op gebied van windenergie zijn wij innovatief.

Profit: productinnovaties en nieuwe technologieën

Blomsma PrintMedia vertaalt de term profit ook wel in ‘prosperity’ (welvaart). Economische winst is nodig voor een verantwoorde bedrijfsvoering wat moet resulteren in maatschappelijke winst. Door winst te maken kunnen wij investeren in de mens, middelen en de marktomgeving. Bijvoorbeeld door te investeren in goede arbeidsvoorwaarden, scholing en ergonomisch inventaris. En door te investeren in relaties met klanten en leveranciers, in duurzame (product)innovaties en nieuwe (besparende) technologieën, duurzame infrastructuur en automatiseringssystemen zoals het web-2-print ordersysteem.

Gedragscode en Code of Conduct

Op zakelijk, maatschappelijk en sociaal terrein hecht Blomsma PrintMedia grote waarde aan ethisch handelen. Onze gedragscode is leidend voor onze medewerkers. Aanvullend geldt de Code of Conduct van onze opdrachtgevers. Kenmerkende elementen van onze gedragscode zijn: ethisch handelen; een klokkenluidersregeling; werken conform omschreven kernwaarden; niet ontvankelijk zijn voor corruptie en omkoping; voorkoming van kinderarbeid; respect hebben voor mens en cultuur. Onze gedragscode bepaalt ook dat het onze medewerkers verboden is om geschenken of geld aan te nemen voor niet zakelijke doeleinden. Tevens is het iedereen die namens Blomsma werkt streng verboden om gelden en/of goederen te gebruiken met een niet zakelijke bestemming met als doel een opdracht te verwerven.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.