Adres

David Ricardostraat 1
1066 JS AMSTERDAM
Nederland
0205532555
http://www.atradius.com

Contactpersoon

Atradius N.V.

Over Atradius N.V.

De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Met 160 kantoren in 50 landen heeft Atradius toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die zijn verbonden aan de verkoop van producten en diensten op krediet.

Atradius heeft zich in 2008 verbonden aan de tien principes van UN Global Compact, een internationaal netwerk van bedrijven. Deze beginselen hebben onder meer betrekking op het milieu, arbeidsomstandigheden, het voorkomen van corruptie en staan aan de basis van de MVO-strategie van Atradius. Aanvankelijk heeft Atradius zich met name gericht op die aspecten van haar bedrijfsvoering die impact hebben op het milieu. Zo heeft zij een aantal key performance indicators geformuleerd die op de hele Atradius Groep van toepassing zijn. In 2010 is besloten een stap verder te gaan en ook invulling te geven aan de andere UNGC-beginselen. Als logisch vervolg hierop heeft Atradius zich begin 2011 aangesloten bij het Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland. Atradius meent dat deze aansluiting haar in staat stelt MVO nog steviger in haar strategie te verankeren. Hierbij staat Atradius voor de uitdaging te onderzoeken hoe zij vanuit haar kernactiviteit invulling kan geven aan een MVO-beleid dat is gebaseerd op de balans tussen People, Planet en Profit. Rendement is uiteraard van belang, maar ethiek en duurzaamheid zijn voor haar even belangrijk.

Over Atradius N.V.

Type organisatie:
Grote (internationale) onderneming
Aantal medewerkers:
500+

MVO activiteiten

Our commitment to corporate responsibility >>

The Global Compact (UnitedNations) >>

De Transparantiebenchmark >>

Wat doet Atradius Dutch State Business aan MVO? >>

Beleidsdocument: De beoordeling van projecten op milieu- en sociale aspecten >>

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.