Adres

Wassenaarseweg 220
2596 EC 'S-GRAVENHAGE
Nederland
070 3147147
http://www.anwb.nl

Contactpersoon

ANWB

Over ANWB

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging van bijna 4 miljoen leden, die met een unieke mix van activiteiten de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. De activiteiten liggen in de sfeer van dienstverlening en beïnvloeding. Daarbij levert de ANWB waar mogelijk een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Over ANWB

Type organisatie:
Grote (internationale) onderneming
Aantal medewerkers:
500+
Sector:

MVO activiteiten

De samenleving gaat ervan uit dat het bedrijfsleven zijn activiteiten op een verantwoorde wijze uitvoert. Dit geldt nog sterker voor de ANWB als maatschappelijke organisatie en vereniging. Echter, veel van de activiteiten zijn al maatschappelijk relevant, maar dat maakt ze niet automatisch maatschappelijk verantwoord. Voor de ANWB zijn er 3 belangrijke pijlers:

  • Sociaal: Activiteiten zijn menselijk, betaalbaar en pro-actief

  • Duurzaam: Alle activiteiten zijn maatschappelijk verantwoord, hebben kwaliteit, leveren duurzaam financieel resultaat op, zijn schoon en niet ontwrichtend

  • Veilig: Alle producten en diensten zijn vrij van risico’s, zowel aan de productiekant als aan de gebruikerskant

Daarnaast beoogt de ANWB met al haar activiteiten waarde toe te voegen aan zowel de samenleving, haar leden als de organisatie zelf. Dit zogenaamde 'win-win-win'-principe wordt nagestreefd door het nemen van een voortrekkersrol op de terreinen waar zij actief is (wil zijn).

MVO-beleid

Het maatschappelijke karakter is dus belegd in de gehele organisatie, zowel in de ANWB-statuten als in de bedrijfsstrategie voor de komende jaren, de Ambitie 20|20. Binnen deze kaders is ook een intern MVO-beleid ontwikkeld.

De ANWB vindt het namelijk belangrijk dat onze maatschappelijke doelstellingen doorklinken in onze eigen bedrijfsvoering. Het MVO-beleid zorgt ervoor dat de waarden 'sociaal, duurzaam en veilig' in de interne processen worden gewaarborgd, de prestaties worden gemonitord en waar wenselijk bijgestuurd.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Vanwege het grote aantal leden dat ANWB vertegenwoordigt, is het belangrijk om de kennis die zij heeft maatschappelijk in te zetten en de buitenwereld bewust te maken van maatschappelijke thema’s. De ANWB biedt op basisscholen bijvoorbeeld het verkeerseducatieprogramma 'Streetwise' aan, zij ondersteunt de 'Dag van het park' en maakt kinderen in asielzoekerscentra mobiel met het project ‘Kinderfietsenplan’.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.

Organisatie events

dinsdag 7 maart 2017 - 14:30 tot 17:00

Organisatie aanbiedingen

Bron: ANWB