A.A.S. Allround Automotive Solutions

Over A.A.S. Allround Automotive Solutions

A.A.S. (Allround Automotive Solutions) is een landelijke schadeherstelketen en een onafhankelijk netwerk van de betere servicegerichte autoschadeherstelbedrijven. Samen staan ze voor 100% ontzorgen, 100% klantgedrevenheid, 100% vakmanschap en zijn ze 100% betrokken.

Over A.A.S. Allround Automotive Solutions

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
2 t/m 10

MVO activiteiten

A.A.S. is 100% betrokken bij mens en milieu. Deze 4e kernwaarde past bij haar cultuur en mentaliteit.

In 2012 startte A.A.S. met een MVO onderzoek. Hierna volgde de formulering van het MVO beleid, samengevat ; 100% betrokken. A.A.S. nam o.a. haar verantwoordelijkheid door samen met Veilig Verkeer Nederland een publiekscampagne te lanceren gericht op veilig rijgedrag en schadepreventie. Verder voerde ze de energiescan en het milieulabel Eco Pro van DuPont in. A.A.S. haalde de ketencertificering 'Duurzaam Repareren' en organiseerde een duurzaamheidsdag om (lokale) bewustwording bij een breder publiek te bevorderen.

A.A.S. heeft ervoor gekozen om het MVO beleid stapsgewijs uit te rollen binnen haar netwerk. Speerpunten voor de komende tijd zijn:

- een commissie MVO installeren

- Implementatie ISO 26000

- Inkoop verder verduurzamen

- Jaarlijkse CO2 reductie realiseren 

A.A.S. is zich ervan bewust dat ze nog een weg te gaan heeft, maar verheugt zich op de positieve ontwikkelingen die het zal gaan brengen.

Resultaten MVO MAPS

Dit bedrijf heeft MVO MAPS nog niet ingevuld.