Contactpersoon

Nieuwjaarsevenement 2015

'Opschalen en opschieten!'

Een gesprek met Marjan Minnesma, directeur van Urgenda en keynote speaker op het Nieuwjaarsevenement 2015 van MVO Nederland.

"Urgenda is in 2007 opgericht. Jan Rotmans en ik hadden een ‘urgente agenda’ opgesteld, als onderdeel van een festival over duurzaam Nederland in 2050. Deze ‘urgenda’ kwam op de voorpagina van NRC en we kregen duizenden reacties. Deze urgenda was heel breed en ging uit van een lange termijn visie en een concreet stappenplan. Toen mensen vroegen, maar waarom doen jullie het dan niet gewoon, hebben we de Stichting Urgenda opgericht. Onze missie is Nederland sneller duurzaam maken. We begonnen met het opsporen van allerlei koplopers in duurzaamheid en hen te helpen met opschalen. Als er agendapunten waren, die nog niet door koplopers werden opgepakt, deden we het zelf. Zodra de markt het oppakte, richtten wij ons weer op wat nieuws.

Sneller

"Het is onze oprechte overtuiging dat het huidige tempo van verduurzaming te laag is. Op het gebied van energie zien we dat iedereen de uiteindelijke doelen zet op 2050, maar dat is echt te laat! Om een leefbare wereld aan onze kinderen te kunnen overdragen, moeten we binnen 20 jaar toe naar een volledig fossielvrije samenleving en overgaan op 100% duurzame energie. Begin dit jaar hebben we een plan gelanceerd, waaruit blijkt dat het ook kan. Door op vier gebieden te verduurzamen, besparen we allereerst 50% energie en kunnen we de resterende energie duurzaam opwekken met zon,wind, aardwarmte en bepaalde vormen van biomassa en restwarmte. Ons plan behelst onder andere het energieneutraal maken van alle huizen, overstappen op elektrisch personenvervoer, in de kassen werken met diepe geothermie en 2% energiebesparing per jaar in de industrie.

Ervaren

"We hebben de eerste elektrische auto’s die in serie werden geproduceerd geïmporteerd samen met partner Mobility Service. We organiseerden de eerste collectieve inkoop van zonnepanelen in Nederland en brachten de toen geldende prijs voor een totaal pakket met een derde omlaag. Onlangs hebben we laten zien hoe je bestaande huizen energieneutraal kunt maken voor slechts 35.000 euro of minder. Alleen maar vertellen is niet genoeg. Je moet het ook laten zien. Veel mensen zitten vast in het huidige systeem en komen pas in beweging als ze zien hoe het anders kan. In het Low Car Diet- project maken CEO’s en medewerkers een maand lang kennis met alternatieve vervoersvormen en gebruiken ze hun (lease)auto zo min mogelijk. Ze merken dat die trein helemaal niet zo verschrikkelijk is als ze dachten, maar eigenlijk heel relaxt én dat ze er 10% op hun reisbudget mee besparen! Dat werkt. 

Aan de slag

"In mijn keynote speech op het Nieuwjaarsevenement wil ik alle aanwezige ondernemers doordringen van de noodzaak om in actie te komen. In 2030 moeten we echt volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dat levert ook een nieuwe economie op en banen en werk. Ik zal tal van innovaties laten zien, waaruit blijkt dat het kan. We moeten toe naar een integralere aanpak en echt samen aan de slag. Opschalen en opschieten, dat is mijn devies!"

Laatst bijgewerkt: 
17-02-2015 11:31