MVO Netwerk Zorg

Over het MVO Netwerk Zorg

De zorg lijkt af te koersen op een sectorbrede transitie naar duurzaamheid. Daartoe is economische en maatschappelijke noodzaak. Van identiteit tot bedrijfsproces: alles wordt een bewuste keuze bij de invoering van een MVO-beleid. Kijken met de bril van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) opent nieuwe perspectieven voor de zorg. Het geeft energie en  motivatie, positieve keuzes en een toekomstbeeld.

Hoewel duurzaamheid niet nieuw is voor de sector, brengt een MVO-beleid samenhang in alle duurzame keuzes die een organisatie kan maken. Al meer dan 40 organisaties participeren daarom in het MVO Netwerk Zorg. Om enthousiasme, kennis en praktische ervaringen te delen. En om gezamenlijk naar specifieke duurzame doelen toe te werken. Koplopers in de zorg kiezen daarom nu al voor een duurzame en maatschappelijk verantwoorde organisatiestrategie.

Ontmoeting in het MVO Netwerk Zorg

Zorginstellingen met een open mind voor duurzame vernieuwing ontmoeten in het MVO Netwerk Zorg elkaar, maar ook de koplopers in het bedrijfsleven, die met innovatieve concepten en producten verduurzaming concreet kunnen maken. Al deze bedrijven en organisaties bij elkaar zorgen voor een draagvlak om sectorbreed de zorg te verduurzamen. Om kostenefficiënt, goed voor mens en milieu, de samenleving meer gezondheid te brengen.

Waarom instappen in het MVO Netwerk Zorg

Laatst bijgewerkt: 
26-07-2018 17:08